Tärkeimmät mittarit

Tärkeimmät mittarit

Energiankulutus


Energiankulutuksen kehitys 2013‒2015

Energiatehokkuuden lukuja (Energia kWh / 1000 l mehua)

Sähkö
Höyry
Kaukolämpö

Todellinen kulutus

2013 2014 2015
Sähkö (kWh) 4 912 455 4 681 075 4 494 587
Höyry (kWh) 5 088 183 4 096 750 3 604 274
Kaukolämpö (kWh) 2 210 670 1 959 930 1 664 674
Tuotanto (miljoonaa l) 76,196 58,879 53,079

Vuonna 2015 sähkön kulutus 1000 tuotettua mehulitraa kohti lisääntyi hieman pienentyneiden tuotantomäärien, tuoteportfolion monipuolistumisen ja pienempien eräkokojen myötä. Höyryn ja kaukolämmön kulutukset 1000 tuotettua mehulitraa kohti pysyivät lähes samalla tasolla edeltävään vuoteen verrattuna. Sähkön ja höyryn pienentyneet todelliset kulutukset johtuivat tuotantomäärien laskusta. Kaukolämmön pienentynyt todellinen kulutus taas johtui lämpimästä säästä.

 

Veden kulutus ja jäteveden tuottaminen

Veden ja jäteveden kehitys 2013‒2015

Veden ja jäteveden määrä (m³ / 1000 l mehua)

 Vesi
 Jätevesi

Todelliset määrät

2013 2014 2015
Vesi (m³) 153 320 126 259 110 691
Jätevesi (m³) 88 263 75 900 65 114

Vuonna 2015 sekä veden että jäteveden määrät 1000 tuotettua mehulitraa kohti vähenivät. Tämä johtui suurelta osin pesujen optimoinnista.

Todelliset pienentyneet veden kulutus ja jäteveden tuotto vuonna 2015 johtuivat pienemmistä tuotantomääristä.

Jäteveden analyyseissa sen saastuneisuuden todettiin olevan keskimääräinen.

 

Päästöt ilmaan

Ei päästöjä

 

Käytetyimmän kemikaalin (emäspesukemikaali) kulutus 2015

Todellinen kulutus 42,0 t
Spesifinen kulutus (t / miljoona l mehua) 0,79 t

Jätemäärät

Kokonaisjäte (t)

Eri jätetyypit (t)


Hyötykäyttöjäte
Kaatopaikkajäte
Vaarallinen jäte

Kokonaisjäte (t / miljoona l mehua)

 Todelliset määrät

2013 2014 2015
Kokonaisjäte (t) 364,0 315,4 299,6
Hyötykäyttöjäte (t) 351,4 301,1 294,3
Kaatopaikkajäte (t) 11,8 14,0 4,5
Vaarallinen jäte (t) 0,8 0,3 0,9

Eckes-Granini Finland toimii vain sellaisten ympäristöhuollon palveluntarjoajien kanssa, joilla on viranomaisten myöntämä ympäristölupa. Vuonna 2015 kokonaisjätemäärä oli kahta edellistä vuotta matalampi pienemmästä tuotantomäärästä johtuen. Kaikesta jätteestä 98 % kierrätettiin eri palveluntarjoajien kautta. Kaatopaikkajätteen määrää saatiin vähennettyä hyödyntämistä tehostamalla. Vaarallisen jätteen määrä (0,9 t) oli matala suhteessa kokonaisjätemäärään.