Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet 2015–2018

Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet 2015–2018

Energiatekniikan kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi

Tavoite Käyttöhyödykkeiden peruskulutuksen vähentäminen tuotettua 1000 mehulitraa kohti
Toimenpide Käyttöhyödykkeiden käytön optimointi suhteutettuna tuotettuihin litroihin; tavoitteena löytää optimaalinen tasapaino tuottamisen ja kulutuksen välillä
Vastuuhenkilö Prosessi-insinööri
Mittari (kokonaistavoite) Sähkö -2 %, Vesi -1 %, Jätevesi -1 %
Aikataulu 2018
Lähtötilanne Sähkönkulutus 79,50 kWh / tuotettu 1000 mehulitraa
Vedenkulutus 2,14 m³ / tuotettu 1000 mehulitraa
Jäteveden syntyminen 1,29 m³ / tuotettu 1000 mehulitraa
Toteutuma 2015 Sähkönkulutus 84,68 kWh / tuotettu 1000 mehulitraa
Vedenkulutus 2,08 m³ / tuotettu 1000 mehulitraa
Jäteveden syntyminen 1,23 m³ / tuotettu 1000 mehulitraa
Tavoitteen saavuttaminen Sähkö +6,5 %
Vesi -2,8 %
Jätevesi -4,7 %
Tavoite Ympäristölle haitallisen R22-kylmäaineen poistaminen käytöstä EGFin:n tehtaalla
Toimenpide R22-kylmäainetta käyttävien laitteiden korvaaminen uusilla laitteilla
Vastuuhenkilö Prosessi-insinööri
Mittari (kokonaistavoite) 0 kpl R22-kylmäainetta käyttäviä laitteita
Aikataulu 2016
Lähtötilanne 2 kpl R22-kylmäainetta käyttäviä laitteita
Toteutuma 2015 Uudet kylmälaitteet tilattu
Tavoitteen saavuttaminen Kokonaistavoite aikataulussa

Kierrätyksen tehostaminen

Tavoite Jätteiden lajittelun ja kierrätyksen tehostaminen
Toimenpide 1. Henkilöstön koulutus ympäristötietoisuuden lisäämiseksi jätteiden käsittelyssä
2. EGFin:n tehtaalla jatkuvasti työskentelevien ulkopuolisten koulutus
Vastuuhenkilö Ympäristövastava
Mittari (kokonaistavoite) Kuinka monta prosenttia on koulutettu (oma henkilöstö ja yhteistyökumppanit)
Aikataulu 2015-2018
Lähtötilanne Koulutussuunnitelma tehty
Toteutuma 2015 Henkilöstöstä (oma henkilöstö ja tehtaalla jatkuvasti työskentelevät ulkopuoliset) 60,6 % koulutettu
Tavoitteen saavuttaminen Kokonaistavoite aikataulussa
Tavoite Kuluttajan kierrätyskäyttäytymisen tehostaminen
Toimenpide 1. Kierrätysmerkkien käytön aktivointi tuotepakkauksissa
2. Kierrätysinformaation sisällyttäminen brändi-/ yritysviestintään
Vastuuhenkilö Kaupallinen johtaja
Mittari (kokonaistavoite) www-sivujen kierrätysalasivujen katsojakertojen seuranta, tavoite: 10 % nousu / vuosi
Aikataulu 2015-2018
Lähtötilanne Kierrätysalasivujen kävijämäärä keskimäärin 45 hlö / kk
Toteutuma 2015 Kierrätysalasivujen kävijämäärä keskimäärin 36 hlö / kk
Tavoitteen saavuttaminen Kokonaistavoite vaatii toimenpiteitä

Logistiikan tehostaminen ympäristöystävällisemmäksi

Tavoite Kuljetusten optimointi
Toimenpide 1. Kuljetussopimusten tarkastaminen ympäristönäkökannalta
2. Kuormansuunnittelun optimointi
Vastuuhenkilö Osto- ja logistiikkatiimin vetäjä
Mittari
(
kokonaistavoite)
Vuosisopimuksiin lisätty ympäristönäkökannat
Aikataulu 2015-2018
Lähtötilanne Vuosisopimuksissa joitakin ympäristönäkökantoja
Toteutuma 2015 Kaikissa vuosisopimuksissa ympäristöliitteet
Tavoitteen saavuttaminen Kokonaistavoite saavutettu

Varastoinnin ympäristöystävällisyyden tarkastaminen

Tavoite ATEX-tilojen turvallisuuden kehittäminen
Toimenpide ATEX-tilojen kartoitus ja kehityssuunnitelman laatiminen
Vastuuhenkilö Ympäristövastaava
Mittari
(
kokonaistavoite)
– Kartoitus tehty 2017
– Kehityssuunnitelma investointeja varten tehty 2018
Aikataulu 2015-2018
Lähtötilanne Alustava kartoitus tehty
Toteutuma 2015 Dokumenttien päivityksen suunnitelma tehty
Tavoitteen saavuttaminen Kokonaistavoite aikataulussa

Ympäristötietoisuuden lisääminen

Tavoite Yrityksen ympäristöjärjestelmän kouluttaminen henkilöstölle
Toimenpide 1. Koulutussuunnitelman päivitys
2. Ympäristötiedotteiden julkaisu yrityksen lehdessä ja infotelevisioissa
Vastuuhenkilö HR-spesialisti
Mittari (kokonaistavoite) – Koulutettujen osuus kokonaishenkilömäärästä
– Uusille työntekijöille ympäristöperehdytys työsuhteen alussa
Aikataulu 2015
Lähtötilanne Koulutus- ja perehdytyssuunnitelma tehty
Toteutuma 2015 – Ympäristöjärjestelmä koulutettu 100 %:lle henkilöstöstä
– Ympäristöperehdytys annettu 100 %:lle uusista työntekijöistä
Tavoitteen saavuttaminen Kokonaistavoite saavutettu
Tavoite Ympäristöasioista viestiminen yrityksen ulkopuolelle
Toimenpide 1. Ympäristöselonteon julkaisu
2. Viestintä sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille
Vastuuhenkilö Kaupallinen johtaja
Mittari
(
kokonaistavoite)
Ympäristöselonteko julkaistu yrityksen www-sivuilla
Aikataulu 2015
Lähtötilanne Ympäristöselonteko valmis
Toteutuma 2015 – Ympäristöselonteko julkaistu yrityksen www-sivuilla
– Selonteosta viestitty henkilöstölle
– Ympäristöasioista viestitty asiakkaille ja sopimuskumppaneille
Tavoitteen saavuttaminen Kokonaistavoite saavutettu