Ympäristöjärjestelmä

Ympäristöjärjestelmä – Aktiivinen vastuun ottaminen

Eckes-Granini kantaa ekologisen vastuunsa. Kaikki, mikä on hyväksi ympäristölle, auttaa myös yritystä kehittymään.

Kestävän kehityksen tavoittelu, resurssien vastuullinen käyttö eli lyhyesti ympäristönsuojelu on useiden vuosien ajan ollut Eckes-Granini Finlandin yritysfilosofian olennainen osa.

taimi_kasissaEckes-Granini Finlandin EMAS-ympäristöohjelman kehitys aloitettiin alustavalla ympäristökatselmuksella. Katselmuksen pohjalta tunnistettiin merkittävät ympäristönäkökohdat, joita puolestaan käytettiin pohjana ympäristötavoitteita luotaessa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on kaikille yrityksen sektoreille tehty toimintasuunnitelma, joka noudattaa lakisääteisiä vaatimuksia ja tähtää jatkuvaan kehitykseen. Brändivalmistajalle on tärkeää myös täyttää asiakkaidensa ekologiset vaatimukset.

Aktiivinen ja kestävä panostaminen ympäristönsuojeluun onkin osa menestyksekästä liiketoimintaamme. Tästä syystä asiantuntijamme jatkavat tuotteiden, pakkausten sekä toimintamenetelmien kehittämistä. Eckes-Granini Finland pyrkii aina toiminnoissaan noudattamaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamista.

Perheyrityksenä Eckes-Granini ottaa luonnollisesti huomioon myös tulevat sukupolvet. Eckes-Granini on aktiivisesti mukana nykyaikaisessa ympäristönsuojelussa, jotta voimme säilyttää maailman hyvässä kunnossa myös tulevaisuudessa.

fiiliskuva-granini-taustallaEckes-Graninin sisällä Eckes-Granini Deutschland alkoi toteuttaa ympäristöjärjestelmää hyvin varhaisessa vaiheessa. Vuonna 1991 DIN EN ISO 14001 –standardiin perustuva järjestelmä otettiin käyttöön Nieder-Olmin toimipaikassa. Vuodesta 1996 Eckes-Granini Deutschland on toteuttanut kansainvälisesti tunnettua EMAS-ympäristöjärjestelmää. Jotta Eckes-Granini Finlandin ympäristönsuojelutoiminta olisi ulkoisten osapuolten ymmärrettävissä ja todennettavissa, päätimme hakea ensimmäisenä juomatalona Suomessa EMAS-rekisteröintiä.

EMAS-logo-suomiEMAS juontaa sanoista “Eco-Management and Audit Scheme“. Järjestelmä tarjoaa minkä tahansa alan yritykselle yhtenevät periaatteet ympäristöasioiden hallintaan, millä pyritään kohti jatkuvaa parantamista sekä ympäristötoiminnan todentamista.

Modernina ympäristöasioiden hallinnan välineenä EMAS perustuu yritysten vapaaehtoiseen ympäristöjärjestelmään ja tämän vuoksi se ulottuu lakisääteisiä vaatimuksia pidemmälle. Kaupalliset yritykset ja muut organisaatiot voivat osallistua EMASin toteuttamiseen kaikissa Euroopan Unionin jäsenvaltioissa.

EMAS-järjestelmän osana toimiminen edellyttää, että yritys tarkastaa toimintaansa, tuotteitaan ja palveluitaan niiden ympäristövaikutukset huomioiden ja laatii tämän pohjalta viitekehyksen. Määritelty ympäristöpolitiikka ja ympäristöohjelma tavoitteineen tulee yhdessä kattavien tunnuslukujen ja ympäristövaikutusten arvioinnin sekä jo saavutettujen parannusten kanssa selostaa säännöllisesti ympäristöraportissa. Prosessissa tulee ottaa huomioon suorat ja epäsuorat ympäristönäkökohdat. Ympäristötodentaja tarkastaa jokaisen ympäristöraportin, ja mikäli selonteko täyttää sille asetetut tarkat vaatimukset, se hyväksytään.

Eckes-Granini Finland osallistuu tähän vaativaan prosessiin tällä kyseisellä ympäristöraportilla. Emme ainoastaan julkaise kaikkia lukuja ja tietoja, jotka ovat ympäristöjärjestelmämme kannalta oleellisia. Esittelemme myös kattavasti omia ympäristöllisiä ajatuksiamme, ohjeistuksiamme sekä seikkoja, jotka vaikuttavat ympäristötyöhömme.