Tärkeimmät mittarit

Tärkeimmät mittarit

Energiankulutus


Energiankulutuksen kehitys 2014‒2016

Energiatehokkuuden lukuja (Energia kWh / 1000 l mehua)

Sähkö
Höyry
Kaukolämpö

Todellinen kulutus

2014 2015 2016
Sähkö (kWh) 4 681 075 4 494 587 4 775 257
Höyry (kWh) 4 096 750 3 604 274 4 947 623
Kaukolämpö (kWh) 1 959 930 1 664 674 2 247 840
Tuotanto (miljoonaa l) 58,879 53,079 53,158

Vuonna 2016 sähkön ja höyryn kokonaiskulutus ja kulutus 1000 tuotettua mehulitraa kohti kasvoivat pienentyneiden tuotantomäärien, tuoteportfolion monipuolistumisen, pienempien eräkokojen sekä prosessilaajennuksen myötä. Kokonaissähkönkulutuksesta uusiutuvan suomalaisen tuulisähkön osuus oli 59 %.

Kaukolämmön kokonaiskulutus ja kulutus 1000 tuotettua mehulitraa kohti olivat keskimääräisellä tasolla edelliseen kymmeneen vuoteen verraten.

 

Veden kulutus ja jäteveden tuottaminen

Veden ja jäteveden kehitys 2014‒2016

Veden ja jäteveden määrä (m³ / 1000 l mehua)

 Vesi
 Jätevesi

Todelliset määrät

2014 2015 2016
Vesi (m³) 126 259 110 691 134 444
Jätevesi (m³) 75 900 65 114 88 728

Vuonna 2016 veden ja jäteveden kokonaismäärät ja määrät 1000 tuotettua mehulitraa kohti kasvoivat. Tämä johtui suurelta osin pienentyneistä tuotantomääristä, tuoteportfolion monipuolistumisesta, pienemmistä eräkoista sekä prosessilaajennuksesta.

Jäteveden analyyseissa sen saastuneisuuden todettiin olevan keskimääräinen.

 

Päästöt ilmaan

Ei päästöjä

 

Käytetyimmän kemikaalin (emäspesukemikaali) kulutus 2016

Todellinen kulutus 36,0 t
Spesifinen kulutus (t / miljoona l mehua) 0,68 t

Jätemäärät

Kokonaisjäte (t)

 

Eri jätetyypit (t)


Hyötykäyttöjäte
Kaatopaikkajäte
Vaarallinen jäte

 

Kokonaisjäte (t / miljoona l mehua)

 

 Todelliset määrät

2014 2015 2016
Kokonaisjäte (t) 315,4 299,6 292,0
Hyötykäyttöjäte (t) 301,1 294,3 286,3
Kaatopaikkajäte (t) 14,0 4,5 3,3
Vaarallinen jäte (t) 0,3 0,9 2,4

Eckes-Granini Finland toimii vain sellaisten ympäristöhuollon palveluntarjoajien kanssa, joilla on viranomaisten myöntämä ympäristölupa. Vuonna 2016 kokonaisjätemäärä oli samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Kaikesta jätteestä 98,9 % kierrätettiin eri palveluntarjoajien kautta. Vaarallisen jätteen määrä (2,4 t) oli matala suhteessa kokonaisjätemäärään.