Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuus Materiaalitehokkuus perustuu tehtaan input- ja output-tulokseen. Kiinteistö Biologinen monimuotoisuus Kokonaismaa-alue 74 510 m² Rakennusala 28 623 m² Asfaltoidut alueet (muu kuin rakennuksilla katettu alue) 25 983 m² Viheralueet 19 904 m² INPUT 2016 OUTPUT 2016 Nestekartonkipakkaukset 78,3 miljoonaa kpl Kokonaislitrat 53,2 miljoonaa l PET-pullot 1,2 miljoonaa kpl Nestekartonkipakkaukset 72,6 miljoonaa kpl Lasipullot 1,6 miljoonaa […]

Lue lisää "Materiaalitehokkuus"

Turun tehdas

Turun tehdas – korkealaatuista toimintaa kautta linjan Kaikki Eckes-Granini Finlandin tuotanto sijaitsee Turussa. Yrityksen pääkonttorissa Turussa sijaitsee myös hallinto ja tuotekehitysosasto samoissa tiloissa. Eckes-Granini Finlandin Turun tehdas aloitti toimintansa nykyisessä paikassa 1975. Tehdas sijaitsee osoitteessa Pansiontie 47 b, vain muutaman sadan metrin päässä Itämerestä ja Turun saaristosta. Yrityksen historia alkaa vuodesta 1867, jolloin yritys perustettiin […]

Lue lisää "Turun tehdas"

Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet

Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet Eckes-Granini Finlandin normaalin toiminnan ei ole osoitettu aiheuttavan merkittäviä ympäristö-, terveys- tai viihtyvyysriskejä toimipaikalla tai sen läheisyydessä. Normaalitoiminnalla ei ole suoria vaikutuksia vesistöön, koska jätevedet johdetaan Turun kaupungin viemäriverkostoon, eivätkä ne pääse puhdistamattomina Pansionlahteen. Suorasta toiminnasta ei aiheudu päästöjä ilmaan tai maaperään. Normaaliolosuhteissa toiminta ei aiheuta myöskään melua tai hajua. Poikkeus- […]

Lue lisää "Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet"

Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet

Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet Toteutuma 2016 Energiatekniikan kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi Tavoite Käyttöhyödykkeiden peruskulutuksen vähentäminen tuotettua 1000 mehulitraa kohti Toimenpide Käyttöhyödykkeiden käytön optimointi suhteutettuna tuotettuihin litroihin; tavoitteena löytää optimaalinen tasapaino tuottamisen ja kulutuksen välillä Vastuuhenkilö Prosessi-insinööri Mittari (kokonaistavoite) Sähkö -2 %, Vesi -1 %, Jätevesi -1 % Aikataulu 2018 Lähtötilanne Sähkönkulutus 79,50 kWh / tuotettu 1000 mehulitraa Vedenkulutus 2,14 m³ […]

Lue lisää "Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet"

Ympäristönäkökohdat

Ympäristönäkökohdat Seuraava kuvaus esittelee merkittävät välittömät ja välilliset ympäristönäkökohdat, joilla on tärkeä rooli Eckes-Granini Finlandin ympäristöjärjestelmässä. Välittömät ympäristönäkökohdat Käyttöhyödykkeet Sähkö, höyry ja kaukolämpö hankitaan lähialueiden palveluntuottajilta. Käyttöhyödykkeiden kulutuksen seuranta on jatkuvaa ja muutoksiin kulutuksessa reagoidaan nopeasti. Yritys käyttää parasta taloudellisesti toteutettavissa olevaa teknologiaa ja osaamista, jotta tuotannon aiheuttamat ympäristövaikutukset saadaan minimoitua. Lisäksi olemme mukana vapaaehtoisessa […]

Lue lisää "Ympäristönäkökohdat"

Ympäristönsuojelun saavutukset

Ympäristönsuojelun saavutukset 1994 Uuden ympäristöystävällisemmän tuotantolaitoksen käyttöönotto 1995 Omavalvontasuunnitelmassa ympäristöasioiden huomioiminen tukijärjestelmänä 1995 Marli Oy mukaan nestepakkauskartonkikierrätysjärjestelmään 2000 Oy Marli Ab Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n jäseneksi 2000 Oy Marli Ab Elintarviketeollisuusliittoon perustetun Ympäristötoimikunnan jäseneksi 2001 Kalvomuovin kerääminen erilliseen paalaimeen aloitetaan 2004 Kartonkipuristin otetaan käyttöön 2005 Lajittelua ja kierrätystä tehostetaan sekä henkilökuntaa koulutetaan 2005 Erillisen pahvipuristimen […]

Lue lisää "Ympäristönsuojelun saavutukset"

Laadunhallintajärjestelmä

Laadunhallintajärjestelmä Eckes-Graninin laatupolitiikan viisi vahvaa kulmakiveä: 1. Raaka-aineiden laatu Korkealaatuiset tuotteet valmistetaan laadukkaista raaka-aineista. 2. Kehitystyö Pidämme erityisen tärkeänä turvallisten ja laadukkaiden reseptien, menetelmien ja pakkausmateriaalien kehitystä. Vain näin voimme saavuttaa parhaan mahdollisen laadun. 3. Korkealaatuiset ja tehokkaat järjestelmät Laadun säilyttävät ja turvalliset tuotantoprosessit voidaan saavuttaa ainoastaan laadukkailla ja tehokkailla tuotantojärjestelmillä. 4. Tuotantomenetelmien ja logististen […]

Lue lisää "Laadunhallintajärjestelmä"