Sanastoa ja lyhenteitä

Sanastoa ja lyhenteitä “Kestävä kehitys“ Eckes-Graninilla tarkoittaa vastuun ottamista siitä, että ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset järjestelmät säilyvät tulevaisuuden sukupolville. Euroopan parlamentin 25. marraskuuta 2009 antama ”EMAS-asetus” (EY) N:o 1221/2009 koskee organisaatioiden vapaaehtoista osallistumista ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään. “Ympäristöpolitiikka“ on kokonaisuus organisaation tavoitteita ja käytäntöjä, mukaan lukien ympäristölakien noudattaminen ja sitoumus pyrkiä jatkuvaan parantamiseen ja ympäristönsuojelutoimintaan. […]

Lue lisää "Sanastoa ja lyhenteitä"

Ympäristönsuojelu – Kaikkien eduksi

Ympäristönsuojelu – Kaikkien eduksi Me Eckes-Granini Finlandilla tiedämme, että ympäristöasioiden hallinta kannattaa! Olemme sitoutuneet EMAS-ympäristöjärjestelmäämme ja sen jatkuvaan parantamiseen. Ympäristöselonteon päivitystietojen vahvistamispäätös Inspecta Sertifointi Oy on akkreditoituna todentajana (FI-V-0001) tarkastanut Eckes-Granini Finland Oy Ab:n ympäristöjärjestelmän ja vuoden 2015‒2018 EMAS-selontekoon liittyvät päivitystiedot 2016. Tarkastuksen perusteella on todettu 2017-04-19, että ympäristöjärjestelmä ja päivitystiedot täyttävät EU:n EMAS-asetuksen (EY) […]

Lue lisää "Ympäristönsuojelu – Kaikkien eduksi"

Ympäristöjärjestelmä

Ympäristöjärjestelmä – Aktiivinen vastuun ottaminen Eckes-Granini kantaa ekologisen vastuunsa. Kaikki, mikä on hyväksi ympäristölle, auttaa myös yritystä kehittymään. Kestävän kehityksen tavoittelu, resurssien vastuullinen käyttö eli lyhyesti ympäristönsuojelu on useiden vuosien ajan ollut Eckes-Granini Finlandin yritysfilosofian olennainen osa. Eckes-Granini Finlandin EMAS-ympäristöohjelman kehitys aloitettiin alustavalla ympäristökatselmuksella. Katselmuksen pohjalta tunnistettiin merkittävät ympäristönäkökohdat, joita puolestaan käytettiin pohjana ympäristötavoitteita luotaessa. […]

Lue lisää "Ympäristöjärjestelmä"