Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet

Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet

Toteutuma 2016

Energiatekniikan kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi

Tavoite Käyttöhyödykkeiden peruskulutuksen vähentäminen tuotettua 1000 mehulitraa kohti
Toimenpide Käyttöhyödykkeiden käytön optimointi suhteutettuna tuotettuihin litroihin; tavoitteena löytää optimaalinen tasapaino tuottamisen ja kulutuksen välillä
Vastuuhenkilö Prosessi-insinööri
Mittari (kokonaistavoite) Sähkö -2 %, Vesi -1 %, Jätevesi -1 %
Aikataulu 2018
Lähtötilanne Sähkönkulutus 79,50 kWh / tuotettu 1000 mehulitraa
Vedenkulutus 2,14 m³ / tuotettu 1000 mehulitraa
Jäteveden syntyminen 1,29 m³ / tuotettu 1000 mehulitraa
Toteutuma 2016 Sähkönkulutus 89,83 kWh / tuotettu 1000 mehulitraa
Vedenkulutus 2,53 m³ / tuotettu 1000 mehulitraa
Jäteveden syntyminen 1,67 m³ / tuotettu 1000 mehulitraa
Tavoitteen saavuttaminen Sähkö +13,0 %
Vesi +18,2 %
Jätevesi +29,5 %
Kokonaistavoite ei enää realistinen prosessilaajennuksen vuoksi. Vuodelle 2017 luotu uudistettua prosessia vastaava käyttöhyödyketavoite.
Tavoite Ympäristölle haitallisen R22-kylmäaineen poistaminen käytöstä EGFin:n tehtaalla
Toimenpide R22-kylmäainetta käyttävien laitteiden korvaaminen uusilla laitteilla
Vastuuhenkilö Prosessi-insinööri
Mittari (kokonaistavoite) 0 kpl R22-kylmäainetta käyttäviä laitteita
Aikataulu 2016
Lähtötilanne 2 kpl R22-kylmäainetta käyttäviä laitteita
Toteutuma 2016 Uudet kylmälaitteet asennettu
Tavoitteen saavuttaminen Kokonaistavoite saavutettu

Kierrätyksen tehostaminen

Tavoite Jätteiden lajittelun ja kierrätyksen tehostaminen
Toimenpide 1. Henkilöstön koulutus ympäristötietoisuuden lisäämiseksi jätteiden käsittelyssä
2. EGFin:n tehtaalla jatkuvasti työskentelevien ulkopuolisten koulutus
Vastuuhenkilö Ympäristövastaava
Mittari (kokonaistavoite) Kuinka monta prosenttia on koulutettu (oma henkilöstö ja yhteistyökumppanit)
Aikataulu 2015-2018
Lähtötilanne Koulutussuunnitelma tehty
Toteutuma 2016 Henkilöstöstä (oma henkilöstö ja tehtaalla jatkuvasti työskentelevät ulkopuoliset) 53,8 % koulutettu
Tavoitteen saavuttaminen Kokonaistavoite aikataulussa
Tavoite Kuluttajan kierrätyskäyttäytymisen tehostaminen
Toimenpide 1. Kierrätysmerkkien käytön aktivointi tuotepakkauksissa
2. Kierrätysinformaation sisällyttäminen brändi-/ yritysviestintään
Vastuuhenkilö Kaupallinen johtaja
Mittari (kokonaistavoite) www-sivujen kierrätysalasivujen katsojakertojen seuranta, tavoite: 10 % nousu / vuosi
Aikataulu 2015-2018
Lähtötilanne Kierrätysalasivujen kävijämäärä keskimäärin 45 hlö / kk
Toteutuma 2016 Kierrätysalasivujen kävijämäärä keskimäärin 33 hlö / kk
Tavoitteen saavuttaminen Kokonaistavoite vaatii toimenpiteitä

Logistiikan tehostaminen ympäristöystävällisemmäksi

Tavoite Kuljetusten optimointi
Toimenpide 1. Kuljetussopimusten tarkastaminen ympäristönäkökannalta
2. Kuormansuunnittelun optimointi
Vastuuhenkilö Osto- ja logistiikkatiimin vetäjä
Mittari
(
kokonaistavoite)
Vuosisopimuksiin lisätty ympäristönäkökannat
Aikataulu 2015-2018
Lähtötilanne Vuosisopimuksissa joitakin ympäristönäkökantoja
Toteutuma 2016 Kaikissa vuosisopimuksissa ympäristöliitteet
Tavoitteen saavuttaminen Tavoite saavutettu vuonna 2016

Varastoinnin ympäristöystävällisyyden tarkastaminen

Tavoite ATEX-tilojen turvallisuuden kehittäminen
Toimenpide ATEX-tilojen kartoitus ja kehityssuunnitelman laatiminen
Vastuuhenkilö Ympäristövastaava
Mittari
(
kokonaistavoite)
– Kartoitus tehty 2017
– Kehityssuunnitelma investointeja varten tehty 2018
Aikataulu 2015-2018
Lähtötilanne Alustava kartoitus tehty
Toteutuma 2016 Aromivarasto siirretty erilliseen rakennuksen ulkopuolella olevaan jäähdytettyyn tilaan –> turvallisuus parantunut olennaisesti
Tavoitteen saavuttaminen Kokonaistavoite aikataulussa

Ympäristötietoisuuden lisääminen

Tavoite Ympäristöasioista viestiminen yrityksen ulkopuolelle
Toimenpide 1. Ympäristöselonteon julkaisu
2. Viestintä sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille
Vastuuhenkilö Kaupallinen johtaja
Mittari
(
kokonaistavoite)
Ympäristöselonteko julkaistu yrityksen www-sivuilla
Aikataulu 2015-2018
Lähtötilanne Ympäristöselonteko valmis
Toteutuma 2016 – Ympäristöselonteon päivitystiedot julkaistu yrityksen www-sivuilla
– Selonteosta viestitty henkilöstölle
– Ympäristöasioista viestitty asiakkaille ja sopimuskumppaneille
Tavoitteen saavuttaminen Tavoite saavutettu vuonna 2016

Tavoitteet 2017

Energiatekniikan kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi

Tavoite Sähkön ja veden kulutuksen sekä jäteveden tuottamisen optimointi tuotettua 1000 mehulitraa kohti
Toimenpide Käyttöhyödykkeiden optimointisuunnitelma
Vastuuhenkilö Prosessi-insinööri
 Mittari (kokonaistavoite) Optimointisuunnitelma toimenpiteineen määritelty ja laadittu.
Prosessilaajennusten (kylmätuotanto), pienten eräkokojen ja tuoteportfolion monipuolistuminen takia käyttöhyödykkeiden kulutukseen tulossa merkittävä nousu. Tarkempi arvio kulutuksesta saadaan vuoden 2017 lopulla.
Aikataulu 2017
Lähtötilanne Optimointisuunnitelman tiedonkeruu aloitettu

Kierrätyksen tehostaminen

Tavoite Jätteiden lajittelun ja kierrätyksen tehostaminen
Toimenpide 1. Henkilöstön koulutus ympäristötietoisuuden lisäämiseksi jätteiden käsittelyssä
2. EGFin:n tehtaalla jatkuvasti työskentelevien ulkopuolisten koulutus
Vastuuhenkilö Ympäristövastaava
Mittari (kokonaistavoite) Kuinka monta prosenttia on koulutettu (oma henkilöstö ja yhteistyökumppanit)
Aikataulu 2017
Lähtötilanne Henkilöstöstä (oma henkilöstö ja tehtaalla jatkuvasti työskentelevät ulkopuoliset) 53,8 % koulutettu
Tavoite Kuluttajan kierrätyskäyttäytymisen tehostaminen
Toimenpide 1. Kierrätysmerkkien käytön aktivointi tuotepakkauksissa
2. Kierrätysinformaation sisällyttäminen brändi-/ yritysviestintään
Vastuuhenkilö Kaupallinen johtaja
Mittari (kokonaistavoite) www-sivujen kierrätysalasivujen katsojakertojen seuranta, tavoite: 10 % nousu / vuosi
Aikataulu 2017
Lähtötilanne Kierrätysalasivujen kävijämäärä keskimäärin 33 hlö / kk

Logistiikan tehostaminen ympäristöystävällisemmäksi

Tavoite Kuljetusten optimointi
Toimenpide 1. Kuljetussopimusten tarkastaminen ympäristönäkökannalta
2. Kuormansuunnittelun optimointi
Vastuuhenkilö Osto- ja logistiikkatiimin vetäjä
Mittari
(
kokonaistavoite)
Vuosisopimuksiin lisätty ympäristönäkökannat
Aikataulu 2017
Lähtötilanne Sopimukset vuodelle 2017 ympäristöliitteineen laadittava

Varastoinnin ympäristöystävällisyyden tarkastaminen

Tavoite ATEX-tilojen turvallisuuden kehittäminen
Toimenpide 1. Uuden aromivaraston liittäminen paloilmoitinjärjestelmään
2. Tilaluokitusdokumenttien tarkastaminen
Vastuuhenkilö Ympäristövastaava
Mittari
(
kokonaistavoite)
– Uusi aromivarasto liitetty paloilmoitinjärjestelmään
– Tilaluokitusdokumentit tarkastettu
Aikataulu 2017
Lähtötilanne Uusi aromivarasto sijaitsee erillisessä rakennuksen ulkopuolella olevassa jäähdytetyssä tilassa. Tilaa ei ole liitetty paloilmoitinjärjestelmään. Tilaluokitusdokumentti on päivittämättä nykytilannetta vastaavaksi.

Ympäristötietoisuuden lisääminen

Tavoite Ympäristöasioista viestiminen yrityksen ulkopuolelle
Toimenpide 1. Ympäristöselonteon julkaisu
2. Viestintä sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille
Vastuuhenkilö Kaupallinen johtaja
Mittari
(
kokonaistavoite)
Ympäristöselonteko julkaistu yrityksen www-sivuilla
Aikataulu 2017
Lähtötilanne Ympäristöselonteon päivitystiedot 2016 julkaisematta