Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuus perustuu tehtaan input- ja output-tulokseen.

Kiinteistö

Biologinen monimuotoisuus
Kokonaismaa-alue 74 510 m²
Rakennusala 28 623 m²
Asfaltoidut alueet (muu kuin rakennuksilla katettu alue) 25 983 m²
Viheralueet 19 904 m²

INPUT 2016 OUTPUT 2016
Nestekartonkipakkaukset 78,3 miljoonaa kpl Kokonaislitrat 53,2 miljoonaa l
PET-pullot 1,2 miljoonaa kpl Nestekartonkipakkaukset 72,6 miljoonaa kpl
Lasipullot 1,6 miljoonaa kpl Pullot ja kannut 6,2 miljoonaa kpl
HDPE/PE-kannut 3,7 miljoonaa kpl Jätevesi 88 728 m³
Sulkimet 49,9 miljoonaa kpl Jäte* 292,0 t
Etiketit 14,2 miljoonaa kpl CO2 Ei päästöjä
Pillit 31,7 miljoonaa kpl
Raaka-aineet 12,1 miljoonaa kg
Apuaineet 121,7 t
Aaltopahvit 5,6 miljoonaa kpl
Veden kulutus 134 444 m³
Sähkön kulutus 4 775 257 kWh
Höyryn kulutus 4 947 623 kWh
Kaukolämmön kulutus 2 247 840 kWh

*Nestekartonkipakkaukset, lasi, metallit, muovit, pahvi, paperi, tuhottava paperi, biojäte, rakennusjäte, kertalavat, puhdas puu, energiajae, vaaralliset jätteet ja kaatopaikkajätteet