Laadunhallintajärjestelmä

Laadunhallintajärjestelmä

Eckes-Graninin laatupolitiikan viisi vahvaa kulmakiveä:

fiiliskuvat-vital-aaobp1. Raaka-aineiden laatu
Korkealaatuiset tuotteet valmistetaan laadukkaista raaka-aineista.

2. Kehitystyö
Pidämme erityisen tärkeänä turvallisten ja laadukkaiden reseptien, menetelmien ja pakkausmateriaalien kehitystä. Vain näin voimme saavuttaa parhaan mahdollisen laadun.

3. Korkealaatuiset ja tehokkaat järjestelmät
Laadun säilyttävät ja turvalliset tuotantoprosessit voidaan saavuttaa ainoastaan laadukkailla ja tehokkailla tuotantojärjestelmillä.

4. Tuotantomenetelmien ja logististen prosessien hallinta
Laadukkaat tuotteet tehdään tuotannossa eikä jälkitarkastuksilla; tästä systä panostamme prosessinaikaiseen tarkastustyöhön (IPC).

5. Työntekijöiden sitouttaminen
Kaikki työ on turhaa, mikäli työntekijä ei ole sitoutunut organisaatioon ja mikäli organisaation ajattelu ja työskentely ei perustu laatuun. Jokainen työntekijä työpisteessään on omalta osaltaan vastuussa laadusta ja tehokkuudesta.

Laajat laadunvarmistusmenetelmät on otettu käyttöön kaikissa Eckes-Granini Finlandin toiminnoissa ja niitä mukautetaan jatkuvasti kulloisenkin tarpeen mukaan. Lain vaatimukset ylitetään monilla osa-alueilla.

Tärkeimmät seikat, jotka määrittävät päivittäistä pyrkimystämme parhaan mahdollisen laadun saavuttamiseksi

 • Valitsemme tavarantoimittajamme erittäin huolellisesti ja varmistamme heidän laatunsa säännöllisillä auditoinneilla.
 • Suljemme näin pois myös raaka-aineiden geneettisesti muunnellut organismit ja allergeenit. Näitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tuetaan saapuneiden tavaroiden vastaanottotarkastuksilla.
 • Raaka-ainetoimittajamme kuuluvat hedelmämehuteollisuuden kansainvälisen valvontajärjestön SGF:n vapaaehtoiseen valvontajärjestelmään. Toimittajiimme kohdistetaan siis tavallista enemmän laadunvalvontaa.
 • Päivitämme jatkuvasti HACCP-järjestelmäämme (Hazard Analysis and Critical Control Points). Järjestelmä varmistaa korkealaatuisen elintarviketuotantoketjun kaikkien mahdollisesti kriittisten pisteiden analysoinnin kautta.
 • Seuraamme koko tuotantoprosessia hyvin pitkälle automatisoidulla prosessinaikaisella valvontajärjestelmällä (IPC). Kaikkia laadun kannalta oleellisia prosessimuuttujia valvotaan jatkuvasti.
 • Meillä on kattava hygieniaohjelma tuotantolaitteille. Laadunvarmistuslaboratorion tekemien mikrobiologisten viljelyiden avulla varmistamme korkean hygieniatason.
Eckes-Granini on jo vuosien ajan noudattanut kansainvälisesti hyväksyttyjä hedelmämehuteollisuuden taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia minimistandardeja. Nämä määritellään SGF/IRMA -ohjesäännöstössä (Sure, Global, Fair).
 • Aseptinen mehujen ja hedelmämehujuomien pakkaaminen kartonkipakkauksiin varmistetaan mikrobiologisilla tarkastuksilla.
 • Kansainvälisesti toimiva monialainen osaamisryhmä työskentelee aseptisten ratkaisujen jatkuvan kehityksen parissa. Näin vähennämme tuotantovirheiden riskiä ja edistämme hävikin ja virheistä johtuvien kulujen vähenemistä.
 • Kattavilla koulutuksilla pätevöitämme ja motivoimme työntekijöitämme sitoutumaan laatuun.
 • Määrittelemme myös vuosittain uusia projekteja, joilla saavutamme laadun osalta lisäparannuksia. Tämä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisen Eckes-Granini-verkoston kollegoiden kanssa.
 • Suoritamme sisäisiä ja ulkoisia auditointeja kansainvälisten standardien mukaisesti paljastaaksemme puutteita ja tukeaksemme jatkuvan parantamisen prosessia.
 • Noudatamme kansainvälisten standardien mukaista kaksiosaista auditointistrategiaa: Sisäisten auditointien lisäksi varmistamme korkean laatutasomme ulkoisilla IFS-sertifioinneilla, joista olemme saaneet jatkuvasti ”Higher Level” –tuloksen. IFS (International Food Standard) on yleisesti Euroopassa käytetty elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden arviointistandardi. Standardissa on kolme laatutasoa (hylätty, perustaso ja korkea laatutaso).
 • Eckes-Granini Finlandilla on ainoana Suomessa SGF:n hedelmä- ja vihannesmehuvalmistajien jäsenyys. Järjestön jäsenien on noudatettava SGF:n ohjesäännöstöä, mikä varmistaa tuotteiden aitouden ja rehdin kilpailun.
 • Varmistamme tuotteiden jäljitettävyyden vakiintuneilla tietokoneavusteisilla järjestelmillä ja takaamme, että jokainen Eckes-Granini Finlandin tehtaalta lähtevä tuote voidaan jäljittää taaksepäin yksittäisiin raaka-aineisiin ja pakkauksiin.
 • Kansainvälisen viivakoodijärjestelmän (EAN 128) käyttäminen tuotepakkauksissamme ja niiden tuotelavoissa auttaa meitä jäljittämään tuotteen kulun asiakkaalle.
 • Riskinhallintajärjestelmämme varmistaa, että mahdolliset vaaratilanteet tunnistetaan ja vältetään ennalta tai poikkeamat hallinnoidaan suunnitelmallisesti ja vahingot minimoidaan.