Julkaisutiedot

Julkaisutiedot

Julkaisija

Eckes-Granini Finland Oy Ab
PL 411, 20101 TURKU
Sähköposti: palaute@eckes-granini.com
Puhelin: 020 720 7300

Viestintä: Torsti Hurmerinta
Johdon edustaja laatu- ja ympäristöasioissa: Sakari Sainio

Konsepti ja suunnittelu

Eckes-Granini Finland Oy Ab

Panic Marketing Oy
Sähköposti: info@panic.fi

Kuvien oikeudet

© Tekstiä tai sen osia ja/tai kuvia ei saa julkaista, kopioida tai levittää internetissä ilman julkaisijan ja kuvien oikeuksien haltijan kirjallista hyväksyntää

© Eckes-Graninin kuvapankki