Henkilöstön osallistuminen

Henkilöstön osallistuminen

Ympäristönsuojelu kuuluu meille kaikille

Nykyaikainen ympäristöjohtaminen ei tarkoita -sanasta johtaminen huolimatta-, että asian parissa työskentelee vain muutama yrityksen ylin päätöksentekijä. Päinvastoin: Yrityksen tavoitteena on harjoittaa ympäristönsuojelua ja laadunhallintaa jatkuvana kehittämisprosessina, jossa kaikki työntekijät ovat mukana. 

IMG_9841

Sitoutuminen eheän ympäristön ja huippulaadun varmistamiseen tarkoittaa Eckes-Granini Finlandille paljon enemmän kuin vain lakien noudattamista.
Pyrimme todelliseen sitoutumiseen, joka ylittää vaatimusten asettamat minimirajat. Yrityksessämme jokainen työntekijä on ottanut asian omakseen ja toimii työpaikallaan tietoisesti sekä omasta aloitteestaan ympäristöllisten ja laadullisten ohjeistustemme mukaisesti.

Tärkeimmät seikat henkilöstön tiedottamisesta ja koulutuksesta koskien ympäristöasioita Eckes-Granini Finlandilla:

  • Ympäristönsuojelusta vastaavat henkilöt ovat velvoitettuja ja oikeutettuja koulutukseen lain vaatimien ja yleisten toiminnallisten olosuhteiden noudattamisesta.
  • Ympäristöasioihin liittyvän perehdytyksen ja jatkokoulutuksen aikataulutus määritellään ja organisoidaan yhdessä henkilöstöosaston kanssa.
  • Vuonna 2015 koko henkilöstö osallistui ympäristöjärjestelmän peruskoulutukseen. Henkilöstöstä (oma henkilöstö ja tehtaalla jatkuvasti työskentelevät ulkopuoliset) 53,8 % on saanut jätteiden lajittelukoulutuksen. Ympäristötavoitteiden mukaisesti koko henkilöstölle on tarkoitus antaa tämä lajittelukoulutus vuoden 2017 loppuun mennessä.
  • Ympäristöjohtamisen edustaja toimii yrityksen johtoryhmän jäsenenä.
  • Työhönottovaiheessa työntekijät saavat perehdytyksen Eckes-Granini Finlandin ympäristöjärjestelmään.
  • Ajantasaista ympäristötietoa välitetään esimiehille, työntekijöille ja suurelle yleisölle yrityksen lehden, palaverien, ilmoitusten, raporttien, intranetin ja internetin kautta.