Henkilöstön osallistuminen

Henkilöstön osallistuminen Sitoutuminen eheän ympäristön ja huippulaadun varmistamiseen tarkoittaa Eckes-Granini Finlandille paljon enemmän kuin vain lakien noudattamista. Pyrimme todelliseen sitoutumiseen, joka ylittää vaatimusten asettamat minimirajat. Yrityksessämme jokainen työntekijä on ottanut asian omakseen ja toimii työpaikallaan tietoisesti sekä omasta aloitteestaan ympäristöllisten ja laadullisten ohjeistustemme mukaisesti. Tärkeimmät seikat henkilöstön tiedottamisesta ja koulutuksesta koskien ympäristöasioita Eckes-Granini Finlandilla: Ympäristönsuojelusta […]

Lue lisää "Henkilöstön osallistuminen"

Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet

Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet Eckes-Granini Finlandin normaalin toiminnan ei ole osoitettu aiheuttavan merkittäviä ympäristö-, terveys- tai viihtyvyysriskejä toimipaikalla tai sen läheisyydessä. Normaalitoiminnalla ei ole suoria vaikutuksia vesistöön, koska jätevedet johdetaan Turun kaupungin viemäriverkostoon, eivätkä ne pääse puhdistamattomina Pansionlahteen. Suorasta toiminnasta ei aiheudu päästöjä ilmaan tai maaperään. Normaaliolosuhteissa toiminta ei aiheuta myöskään melua tai hajua. Poikkeus- […]

Lue lisää "Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet"

Lakisääteiset vaatimukset

Lakisääteiset vaatimukset Lakisääteisten ympäristö- ja turvallisuusvaatimusten täyttäminen on Eckes-Granini Finlandille keskeistä. Eckes-Granini Finlandia koskevat tärkeimmät ympäristösäädökset ovat ympäristönsuojelulaki ja -asetus, jätelaki ja -asetus, vesihuoltolaki, asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä sekä kemikaalilaki ja -asetus. Saamme jatkuvasti tietoa lakimuutoksista käyttämämme säädösrekisteripalvelun kautta. Huomioimme nämä säädösmuutokset ja todennamme niiden toimeenpanon vuosineljänneksittäin. Eckes-Granini Finlandille myönnettiin ensimmäisen kerran ympäristölupa vuonna 2004 […]

Lue lisää "Lakisääteiset vaatimukset"

Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet

Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet Toteutuma 2016 Energiatekniikan kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi Tavoite Käyttöhyödykkeiden peruskulutuksen vähentäminen tuotettua 1000 mehulitraa kohti Toimenpide Käyttöhyödykkeiden käytön optimointi suhteutettuna tuotettuihin litroihin; tavoitteena löytää optimaalinen tasapaino tuottamisen ja kulutuksen välillä Vastuuhenkilö Prosessi-insinööri Mittari (kokonaistavoite) Sähkö -2 %, Vesi -1 %, Jätevesi -1 % Aikataulu 2018 Lähtötilanne Sähkönkulutus 79,50 kWh / tuotettu 1000 mehulitraa Vedenkulutus 2,14 m³ […]

Lue lisää "Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet"

Ympäristönäkökohdat

Ympäristönäkökohdat Seuraava kuvaus esittelee merkittävät välittömät ja välilliset ympäristönäkökohdat, joilla on tärkeä rooli Eckes-Granini Finlandin ympäristöjärjestelmässä. Välittömät ympäristönäkökohdat Käyttöhyödykkeet Sähkö, höyry ja kaukolämpö hankitaan lähialueiden palveluntuottajilta. Käyttöhyödykkeiden kulutuksen seuranta on jatkuvaa ja muutoksiin kulutuksessa reagoidaan nopeasti. Yritys käyttää parasta taloudellisesti toteutettavissa olevaa teknologiaa ja osaamista, jotta tuotannon aiheuttamat ympäristövaikutukset saadaan minimoitua. Lisäksi olemme mukana vapaaehtoisessa […]

Lue lisää "Ympäristönäkökohdat"

Ympäristönsuojelun saavutukset

Ympäristönsuojelun saavutukset 1994 Uuden ympäristöystävällisemmän tuotantolaitoksen käyttöönotto 1995 Omavalvontasuunnitelmassa ympäristöasioiden huomioiminen tukijärjestelmänä 1995 Marli Oy mukaan nestepakkauskartonkikierrätysjärjestelmään 2000 Oy Marli Ab Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n jäseneksi 2000 Oy Marli Ab Elintarviketeollisuusliittoon perustetun Ympäristötoimikunnan jäseneksi 2001 Kalvomuovin kerääminen erilliseen paalaimeen aloitetaan 2004 Kartonkipuristin otetaan käyttöön 2005 Lajittelua ja kierrätystä tehostetaan sekä henkilökuntaa koulutetaan 2005 Erillisen pahvipuristimen […]

Lue lisää "Ympäristönsuojelun saavutukset"

Ympäristönsuojelu tarkoittaa

Ympäristönsuojelu tarkoittaa Vastuuta Otamme huomioon jo aikaisessa vaiheessa menetelmien ja tuotteiden suunnittelussa ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden vaatimukset. Haluamme tunnistaa henkilöihin ja ympäristöön kohdistuvat riskit ajoissa, jotta voimme välttää onnettomuudet ja konevioista johtuvat käyttökatkokset. Kestävää kehitystä Käytämme kaikkia resursseja säästäväisesti ja tarkkaan, jotta voimme suojella ympäristöä minimoimalla jätteen määrän sekä ilmalle, vedelle ja maaperälle aiheutuvan haitan. Valitsemme […]

Lue lisää "Ympäristönsuojelu tarkoittaa"

Ympäristöjärjestelmä

Ympäristöjärjestelmä – Aktiivinen vastuun ottaminen Eckes-Granini kantaa ekologisen vastuunsa. Kaikki, mikä on hyväksi ympäristölle, auttaa myös yritystä kehittymään. Kestävän kehityksen tavoittelu, resurssien vastuullinen käyttö eli lyhyesti ympäristönsuojelu on useiden vuosien ajan ollut Eckes-Granini Finlandin yritysfilosofian olennainen osa. Eckes-Granini Finlandin EMAS-ympäristöohjelman kehitys aloitettiin alustavalla ympäristökatselmuksella. Katselmuksen pohjalta tunnistettiin merkittävät ympäristönäkökohdat, joita puolestaan käytettiin pohjana ympäristötavoitteita luotaessa. […]

Lue lisää "Ympäristöjärjestelmä"