Julkaisutiedot

Julkaisutiedot Julkaisija Eckes-Granini Finland Oy Ab PL 411, 20101 TURKU Sähköiset yhteydenotot: www.eckes-granini.fi / Ota yhteyttä Puhelin: 020 720 7300 Viestintä: Torsti Hurmerinta Johdon edustaja ympäristö- ja laatuasioissa: Sakari Sainio Konsepti ja suunnittelu Eckes-Granini Finland Oy Ab Panic Marketing Oy Sähköposti: info@panic.fi Kuvien oikeudet © Tekstiä tai sen osia ja/tai kuvia ei saa julkaista, kopioida tai levittää internetissä ilman […]

Lue lisää "Julkaisutiedot"

Sanastoa ja lyhenteitä

Sanastoa ja lyhenteitä ”EMAS-asetus” eli Euroopan komission asetus (EU) 2017/1505 koskee organisaatioiden vapaaehtoista osallistumista ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään. ”EMAS” juontaa sanoista The Eco-Management and Audit Scheme ja on hallintatyökalu organisaatioille ympäristönsuojelun tason arvioimiseksi, raportoimiseksi ja kehittämiseksi. ”Ympäristöpolitiikka” on kokonaisuus organisaation yleisiä päämääriä ja linjauksia, mukaan lukien lakisääteisten vaatimusten noudattaminen ja sitoumus pyrkiä ympäristönsuojelun tason jatkuvaan […]

Lue lisää "Sanastoa ja lyhenteitä"

Ympäristönsuojelu – Kaikkien eduksi

Ympäristönsuojelu – Kaikkien eduksi Me Eckes-Granini Finlandilla tiedämme, että ympäristöasioiden hallinta kannattaa! Olemme sitoutuneet EMAS-ympäristöjärjestelmäämme ja ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen. Ympäristöselonteon vahvistamispäätös Inspecta Sertifiointi Oy on akkreditoituna todentajana (FI-V-0001) tarkastanut Eckes-Granini Finland Oy Ab:n ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon tiedot. Tarkastuksen perusteella on todettu 2018-05-31, että ympäristöjärjestelmä ja EMAS-selonteko täyttävät EU:n EMAS-asetuksen (EY) N:o 1221/2009 vaatimukset. Ympäristöselonteon […]

Lue lisää "Ympäristönsuojelu – Kaikkien eduksi"

Ympäristömittarit

Ympäristömittarit Energiankulutus Energiankulutus (kWh / 1000 l mehua) Sähkö Höyry Kaukolämpö Todellinen kulutus 2015 2016 2017 Sähkö (kWh) 4 494 587 4 775 257 6 057 717 Höyry (kWh) 3 604 274 4 947 623 5 918 452 Kaukolämpö (kWh) 1 664 674 2 247 840 2 224 530 Tuotanto (miljoonaa l) 53,079 53,158 55,873 Vuonna 2017 sähkön […]

Lue lisää "Ympäristömittarit"

Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuus Materiaalitehokkuus perustuu tehtaan input- ja output-tulokseen. Kiinteistö Biologinen monimuotoisuus Kokonaismaa-alue 71 808 m² Rakennusala 28 623 m² Asfaltoidut alueet (muu kuin rakennuksilla katettu alue) 25 983 m² Viheralueet 17 202 m² INPUT 2017 OUTPUT 2017 Raaka-aineet 12,4 miljoonaa kg Kokonaislitrat 55,9 miljoonaa l Nestekartonkipakkaukset 80,7 miljoonaa kpl Nestekartonkipakkaukset 73,1 miljoonaa kpl PET-pullot 1,0 miljoonaa […]

Lue lisää "Materiaalitehokkuus"

Henkilöstö ja sidosryhmät

Henkilöstö ja sidosryhmät Tärkeimmät seikat henkilöstön tiedottamisesta, koulutuksesta ja osallistumisesta koskien ympäristöasioita Eckes-Granini Finlandissa: Ajantasaista ympäristötietoa välitetään henkilöstölle yrityksen lehden, palaverien, ilmoitusten, raporttien, infotelevisioiden ja intranetin kautta. Ympäristönsuojelusta vastaavat henkilöt ovat velvoitettuja ja oikeutettuja ympäristökoulutukseen. Työhönottovaiheessa työntekijät saavat perehdytyksen Eckes-Granini Finlandin ympäristöjärjestelmään ja käytännön ympäristöasioihin. Henkilöstölle annetaan ympäristöasioihin liittyvää jatkokoulutusta koulutussuunnitelman mukaisesti. Ympäristöjohtamisen edustaja toimii […]

Lue lisää "Henkilöstö ja sidosryhmät"

Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet

Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet Eckes-Granini Finlandin normaalin toiminnan ei ole osoitettu aiheuttavan merkittäviä ympäristö-, terveys- tai viihtyvyysriskejä toimipaikalla tai sen läheisyydessä. Normaalitoiminnalla ei ole suoria vaikutuksia vesistöön, koska jätevedet johdetaan Turun kaupungin viemäriverkostoon, eivätkä ne pääse puhdistamattomina Pansionlahteen. Suorasta toiminnasta ei aiheudu päästöjä ilmaan tai maaperään. Normaaliolosuhteissa toiminta ei aiheuta myöskään melua tai hajua. Poikkeus- […]

Lue lisää "Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet"

Lakisääteiset vaatimukset ja vapaaehtoiset sitoumukset

Lakisääteiset vaatimukset ja vapaaehtoiset sitoumukset Lakisääteisten ympäristö- ja turvallisuusvaatimusten täyttäminen on Eckes-Granini Finlandille keskeistä. Eckes-Granini Finlandia koskevat tärkeimmät ympäristösäädökset ovat ympäristönsuojelulaki ja -asetus, jätelaki ja -asetus, vesihuoltolaki, asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä, kemikaalilaki ja -asetus sekä pelastuslaki. Käytämme lakisääteisten vaatimusten seurantaan ja vaatimusten täyttymisen arviointiin säädösrekisteripalvelua. Palvelun avulla saamme tiedon uusista ja muuttuneista säädöksistä. Huomioimme säädösmuutokset […]

Lue lisää "Lakisääteiset vaatimukset ja vapaaehtoiset sitoumukset"

Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet

Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet Toteutuma 2017 Energiatekniikan kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi Tavoite Sähkön ja veden kulutuksen sekä jäteveden tuottamisen optimointi tuotettua 1000 mehulitraa kohti Toimenpide Käyttöhyödykkeiden optimointisuunnitelma Mittari (kokonaistavoite) Optimointisuunnitelma toimenpiteineen määritelty ja laadittu. Vastuuhenkilö Prosessi-insinööri Aikataulu 2017 Lähtötilanne Optimointisuunnitelman tiedonkeruu aloitettu Toteutuma 2017 Uusien prosessitoimintojen optimointi ja sisäänajo kesti vuoden 2017 kesään saakka. Käyttöhyödykkeiden kulutuksen seurantajakso ei […]

Lue lisää "Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet"