Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet

Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet

Toteutuma 2019

Energiatekniikan kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi

Tavoite Energiankulutuksen optimointi
Toimenpide Pastöörialueiden eristys
Mittari (kokonaistavoite) Laskennallinen energiansäästö pastööriä kohden saavutettu
Vastuuhenkilö Prosessi-insinööri
Aikataulu 2019
Lähtötilanne Käyttöhyödykkeiden kulutusta optimoitava
Toteutuma 2019 Pastöörialueiden eritystyöt saavuttivat 70 % valmiusasteen ja ne jatkuvat edelleen vuonna 2020. Kaiken kaikkiaan projektilla tullaan vuodessa saavuttamaan energiansäästöä 90 MWh. Energiansäästö vuonna 2019 oli noin 36 MWh.
Tavoitteen saavuttaminen Tavoitteet osittain saavutettu, koska pastöörialueiden eristämistyöt jatkuu vuonna 2020
Tavoite Uusiutuvan energian hyödyntäminen energiantuotannossa
Toimenpide Energiayhtiön kanssa sopimuksen solmiminen höyry- ja kaukolämmön saattamiseksi 100 % uusiutuvaan energiamuotoon
Mittari (kokonaistavoite) Vuosittainen sopimus solmittu
Vastuuhenkilö Prosessi-insinööri
Aikataulu 2019
Lähtötilanne Höyrylämpölaitos valmistui vuoden 2018 alussa ja se otettiin käyttöön saman vuoden lopulla
Toteutuma 2019 Kaukolämmön ja höyryn osalta tehty Ekotakuu sopimukset. Kokonaisenergiasta 100% on uusituvista lähteistä.
Tavoitteen saavuttaminen Tavoite osittain saavutettu

Kierrätyksen tehostaminen

Tavoite Jätteiden syntypaikkalajittelun tehostaminen
Toimenpide 1. Kierrätysastioiden päivittäminen
2. Muovinkeräyksen aloittaminen koko tehtaalla
3. Tuotantohenkilöstön jatkokoulutus syntypaikkalajittelusta
Mittari (kokonaistavoite) Poltettavan hyötykäyttöjätteen osuus pienentynyt ja materiaalin kierrätysaste kasvanut
Vastuuhenkilö Ympäristövastaava
Aikataulu 2019
Lähtötilanne Tuotantohenkilöstö koulutettu viimeksi vuosina 2016-2017. Kirkkaan kalvomuovin keräystä toteutettu vasta tuotannossa.
Toteutuma 2019 1. Kattava pienkierrätysastiapäivitys tehty koko kiinteistössä Q2-Q4/2019
2. Erillismuovin keräys aloitettu koko tehtaalla Q3/2019
3. Tuotantohenkilöstön jatkokoulutusta toteutettiin Q3-Q4/2019
Tavoitteen saavuttaminen Tavoite saavuettu

Logistiikan tehostaminen ympäristöystävällisemmäksi

Tavoite Kuljetusten päästöjen seuranta
Toimenpide Kuljetusliikkeeltä raportit lopputuotteiden kuljetusten päästöistä
Mittari (kokonaistavoite) Vuosittaiset raportit saatu kuljetuskumppaneilta
Vastuuhenkilö Logistiikka- ja ostopäällikkö
Aikataulu 2019
Lähtötilanne Pyydettävä vuotuiset päästöraportoinnit kuljetuskumppaneilta
Toteutuma 2019 Kuljetuskumppaneilta saatu vuosittaiset päästöraportit
Tavoitteen saavuttaminen Tavoite saavutettu

Ympäristötietoisuuden lisääminen

Tavoite Vastuullisuus, energia- ja ympäristöasioista viestiminen yrityksen sisällä
Toimenpide Säännöllinen tiedottaminen energia- ja ympäristöasioista
Mittari (kokonaistavoite) Sisäistä viestintää tehty henkilöstölehti Mehukkaassa (3x vuodessa) sekä intranetissä. Lisätty sisäistä tiedottamista ruokalan näytöillä erikseen sovituista aiheista.
Vastuuhenkilö Viestintäpäällikkö
Aikataulu 2019
Lähtötilanne Aikomus viestiä sisäisesti enenevissä määrin ympäristöasioista
Toteutuma 2019 Henkilöstölehti Mehukas ilmestyi 3 kertaa vuoden aikana, joissa jokaisessa ympäristöviestintää. Lisäksi säännöllistä tiedottamista intranetissä ja ruokalan näytöllä mm. yritysesittely vastuullisuusosioineen ja energiansäästöviikon ruokahävikin torjuntaan liittyvä tietomateriaali.
Tavoitteen saavuttaminen Tavoite saavutettu
Tavoite Vastuullisuus- ja ympäristöasioista tiedottaminen yrityksen ulkopuolelle
Toimenpide 1. Yrityksen internetsivujen ylläpito ja kehittäminen
2. Päästöraportoinnin aloittaminen
3. Team Rynkeby God Morgon -hyväntekeväisyysviestinnän lisääminen
Mittari (kokonaistavoite) Internetsivujen ympäristösivujen kävijämäärän sekä lehdistöosumien määrän kasvu
Vastuuhenkilö Viestintäpäällikkö
Aikataulu 2019
Lähtötilanne Mittaroidaan tarkemmin internetsivujen kävijämääriä ja lehdistöosumia
Toteutuma 2019 1. Ympäristösivuston kierrätyssivujen kvartaalittainen kävijämäärä kasvoi Q1:stä Q4:een 34 % ja ympäristöraportin kävijämäärät kasvoivat 11 %.
2. S-Ketjun Iso Juttu -päästöraportointi vuosilta 2015-2017 tehty.
3. Team Rynkeby God Morgon -viestintää hyväntekeväisyyspyöräilyn yhteydessä
Tavoitteen saavuttaminen Tavoite saavutettu

Tavoitteet 2020

Energiatekniikan kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi

Tavoite Energiankulutuksen optimointi
Toimenpide 1. Pastöörialueiden eristykset
2. Tuoteveden hapenpoiston energiakäytön optimointi
Mittari (kokonaistavoite) Laskennallinen energiansäästö pastööriä kohden saavutettu sekä tuoteveden hapenpoistolaitteen sähkönkulutuksen väheneminen noin 70 % vuodessa. Vedenkulutuksen väheneminen noin 1200 m3 vuodessa.
Vastuuhenkilö Prosessi-insinööri
Aikataulu 2020
Tavoite Veden kulutuksen vähentäminen
Toimenpide Kylmätuotannon jäähdytysveden siirto suljettuun kiertoon
Mittari (kokonaistavoite) L8 pastöörin kokonaisvedenkulutuksen väheneminen 6,5 %
Vastuuhenkilö Prosessi-insinööri
Aikataulu Q2 / 2020

Kierrätyksen tehostaminen

Tavoite Jätteiden syntypaikkalajittelun tehostaminen
Toimenpide 1. Jätekirjanpidon tarkentaminen kuukausitasolle ja viestiminen niistä tuotannon näytöillä
2. Neuvottelutilojen ympäristötietoisuusviestinnän lisääminen
Mittari (kokonaistavoite) Ympäristötietoisuuden paraneminen
Vastuuhenkilö Ympäristövastaava
Aikataulu 2020

Logistiikan tehostaminen ympäristöystävällisemmäksi

Tavoite Kuljetusten päästöjen seuranta
Toimenpide Ympäristötavoitteiden pyytäminen kuljetusliikkeiltä, jotka kuljettavat Eckes-Granini Finlandin rahteja. Yhteisten tavoitteiden laatiminen sen mukaan.
Mittari (kokonaistavoite) Yhteiset tavoitteet asetettu.
Vastuuhenkilö Logistiikka- ja ostopäällikkö
Aikataulu Q1 / 2020

Ympäristötietoisuuden lisääminen

Tavoite Vastuullisuus-, energia- ja ympäristöasioista viestiminen yrityksen sisällä
Toimenpide 1. Tehdään suunnitelma kasvipohjaisten pakkausmateriaalien käyttöönoton lisäämisestä.
2. Selvitetään tehtaan hiilijalanjälki ja tehdään suunnitelma sen CO2-kompensoinnista.
Mittari (kokonaistavoite) Etenemissuunnitelmien laatiminen sekä viestiminen aiheista
Vastuuhenkilö Tuotepäällikkö, Ympäristöjärjestelmävastaava, Viestintäpäällikkö
Aikataulu 2020
Tavoite Vastuullisuus- ja ympäristöasioista tiedottaminen yrityksen ulkopuolelle
Toimenpide 1. Yrityksen internetsivujen, tuotekuvaston vastuullisuusosion ja yritysesittelyn ylläpitäminen. Tiedon tarjoaminen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.
2. Team Rynkeby God Morgon -hyväntekeväisyysviestinnän lisääminen kuluttajapakkauksiin
3. Marli Sporttistipendi -sivuston kävijämäärän seuraaminen
Mittari (kokonaistavoite) Internetsivujen vastuullisuussivuston, Team Rynkeby -sivun ja Marli Sporttistipendin -sivuston kävijämäärän seuraaminen ja kasvattaminen 10 % vuodessa
Vastuuhenkilö Viestintäpäällikkö
Aikataulu 2020