Vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilöt

Juha Helokoski

Toimitusjohtaja

Essi Jokisipilä

Tilaus-toimitusketjujohtaja
Johdon edustaja ympäristö- ja laatuasioissa

Sakari Sainio

Tekninen johtaja
Käyttöhyödykkeiden sekä teknisten ratkaisujen ympäristövaikutusten hallinta

Torsti Hurmerinta

Kaupallinen johtaja
Kestävän kehityksen koordinaattori
Ympäristöviestintä (PR)

Olof Lindberg

Talousjohtaja
Riskinhallinan koordinaattori

Jukka Heimonen

Henkilöstöpäällikkö
Ympäristökoulutuksen koordinaattori

Milla Hovi

Laatuasiantuntija
Laatu- ja ympäristöjärjestelmät
Ympäristöselonteko

Pauliina Tuloisela

Laatuasiantuntija (sij.)
Laatu- ja ympäristöjärjestelmät
Ympäristöselonteko

Heikki Alajuuri

Kiinteistöteknikko
Ympäristövastaava
Kemikaalien käytönvalvoja
Ympäristökirjanpito
Säteilyturvallisuusvastaava

Pertti Pasma

Prosessi-insinööri
Suojelujohtaja
Energiavastuuhenkilö

Leena Mikkilä

Tuotekehityspäällikkö
Ympäristöasioiden hallinta uutuustuotteissa ja tuotemuutoksissa

Harri Juntunen

Logistiikka- ja ostopäällikkö
Logistiikan ja hankintojen ympäristövaikutusten hallinta

Miika Aalto

Tuotantopäällikkö
Tuotannon ympäristövaikutusten hallinta

Esa Honkala

Tuotantoinsinööri
Työsuojelupäällikkö

Marko Hyttinen

Huoltoinsinööri
Tuotesuojeluvastaava

Hannele Nurminen

Laadunvarmistuslaboratorion tiiminvetäjä
Mittajärjestelmä- ja laboratoriokemikaalit

Nina Lindén

Tuote- ja viestintäpäällikkö
Ympäristöviestintä