Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuus perustuu tehtaan input- ja output-tulokseen.

materiaalitehokkuus 2019 FI

Kiinteistö

Biologinen monimuotoisuus
Kokonaismaa-alue 71 808 m²
      Vettä läpäisemätön alue 54 606 m²
            Rakennusala (sisältää vuokratut alueet) 28 623 m²
            Asfaltoidut alueet (muu kuin rakennuksilla katettu alue) 25 983 m²
      Viheralueet 17 202 m²
            Luonnonsuojelusuuntautuneet alueet 0 m²

INPUT 2019 OUTPUT 2019
Raaka-aineet 12,7 miljoonaa kg Kokonaislitrat 60,0 miljoonaa l
Nestekartonkipakkaukset 77,1 miljoonaa kpl Nestekartonkipakkaukset 79,7 miljoonaa kpl
PET-pullot 0,3 miljoonaa kpl Pullot ja kannut 5,1 miljoonaa kpl
Lasipullot 1,2 miljoonaa kpl Jätevesi 112 476 m³
HDPE/PE-kannut 3,6 miljoonaa kpl Jäte* 413,0 t
Sulkimet 51,4 miljoonaa kpl CO2** Ei määritetty
Pillit 31,7 miljoonaa kpl
Etiketit 12,7 miljoonaa kpl
Aaltopahvit 5,7 miljoonaa kpl
Apuaineet 180,4 t
Veden kulutus 164 099 m³
Sähkön kulutus 5 945 538 kWh
Höyryn kulutus 6 466 574 kWh
Kaukolämmön kulutus 2 067 660 kWh

*Nestekartonkipakkaukset, lasi, metalli, muovi, pahvi, paperi, tuhottava paperi, biojäte, rakennusjäte, kertalavat, puhdas puu, energiajae, sekajäte ja vaaralliset jätteet

**Päästömäärien selvittäminen ja niiden todennuttaminen ulkoisella toimijalla on osa vuoden 2020 hiilineutraalius-ympäristötavoitetta. Päästöraportointi tullaan sisällyttämään ympäristöraporttiin vuodesta 2021 lähtien.