Kestävä kehitys

Kestävä kehitys – Parasta hedelmästä

Arvomme

Sitoutuminen kestävään toimintaan on keskeinen osa liiketoimintamme tarkoitusta, jonka mukaisesti tasapainotamme liiketoimintamme sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset vaikutukset. Olemme myös vahvasti sisäistäneet toimintatapamme, jonka mukaan yritys ja sen työntekijät toimivat aina kestävällä ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla.

Tämän lisäksi olemme sitoutuneet perinteisiin arvoihin kuten luotettavuus, aitous ja avoimuus. Myös joustavuus ja käytännönläheisyys päätöksenteossa ja toimissamme ovat meille tärkeitä arvoja.

marli-smoothie_1571296880

Kestävän kehityksen strategiamme

Strateginen lähestymistapamme keskittyy kolmelle ydinsektorille; tuotteisiin, lisäarvoketjuun ja ihmisiin, joissa pyrimme kestävän kehityksen kautta jatkuvaan edistykseen. Tähän kuuluu myös kolme yrityksellemme välttämätöntä asiaa – hedelmien laatu, perheyrityksen arvot ja paikallinen solidaarisuus. Nämä tekijät heijastuvatkin laatimiimme ja toteuttamiimme kestävän kehityksen tavoitteisiin, aloitteisiin ja toimiin.

Liiketoimintamme tarkoitus

Tarjoamme ihmisille parasta hedelmistä osana terveellistä ja nautinnollista elämää. Tämä on Eckes-Graninin motto. Motto perustuu yhteiseen vakaumukseen ja henkeen, jonka mukaan ”Luomme yhdessä uusia ulottuvuuksia” sekä myös yrityksen luonteeseen ja sen työntekijöihin.

EGFin_strateginen_rakenne2

Kannamme vastuumme

Tuotteet

Julkinen tavoitteemme on tarjota kuluttajille parasta hedelmistä ja marjoista. Tästä syytä pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteidemme sekä käyttämiemme pakkausten kestävän kehityksen profiilia.FSC-merkki-suomi

 • Käyttämämme nestekartonkipakkaukset sekä myyntieräalustat/-laatikot ovat kierrätettäviä. Olemme aloittaneet nestekartonkimateriaaliemme päivittämisen kasviperäisempiin raaka-aineisiin. Vuoden 2020 loppuun mennessä Eckes-Granini Finlandin nestekartonkiin pakkaamista tuotteista lähes 40 % on valmistettu kasvipohjaisemmista pakkausmateriaaleista.
 • Olemme ensimmäinen vastuullisesta metsänhoidosta kertovan FSC-merkinnän pakkauksissaan käyttöönottanut mehualan yritys SuomessaPalpa_logo
 • Juomavalmiit PET-pulloihin pakatut tuotteet ovat Palpan pantillisessa kierrätysjärjestelmässä. Vuonna 2019 Palpan pantillisiin pakkauksiin siirrettiin myös Marli mehutiivisteet, Marli Toti sekä Marli glögitiiviste.
 • Sokerittomat versiot Marli Juissista, Marli Tarhurin –marjakeitoista sekä Marlin ja Mehukatin tiivisteistä julkistettiin vuonna 2014 matalakalorisempien juomavaihtoehtojen tarjoamiseksi suomalaisille kuluttajille. Olemme myös laajentaneet merkittävästi makeuttamattomien tuotteiden portfoliota.
 • Eckes-Granini Finland oli ensimmäinen suomalainen yritys, joka julkisti luonnollisesti kevyemmät stevialla makeutetut hedelmänektarit ja juomat Marli Vital 50 % vähemmän lisättyä sokeria –konseptin myötä
 • Vuosina 2017–2018 olemme vähentäneet lisätyn sokerin määrää jopa 30 prosenttia suosituimmissa tuotesarjoissamme (Marli Vital, Marli Juissi, Mehukatti TRIP, Marli marjakeitot). Työ jatkuu edelleen, sillä nykypäivän kuluttaja myös haluaa vähemmän makeutta mehutuotteissa.

Lisäarvoketju

Ajattelutapamme on kokonaisvaltainen – se kattaa koko tuotantoketjun. Kiinnitämme erityistä huomiota raaka-aineiden hankintaan sekä tuotantoon ja logistiikkaan. Tarkastelemme ekologisten ja taloudellisten kriteerien rinnalla sosiaalisia seikkoja, kuten työolosuhteita ja työstä maksettavaa korvausta.

Tavoitteenamme on:

 • Kokonaisenergian- ja vedenkulutuksen sekä jäteveden vähentäminen huomioiden mahdolliset muutokset markkinoiden muutoksessa ja tuotantorakenteessa
 • Ilmakehään kohdistuvien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen energiankäytön optimoinnin kautta. Eckes-Granini Finlandin tavoitteena on olla todennetusti hiilineutraali organisaatio vuoden 2021 loppuun mennessä
 • Jätteiden syntypaikkalajittelun kehittäminen tehostamalla jäteraportointia ja viestimällä siitä henkilöstölle tehokkaammin. Tavoitteena ympäristötietoisuuden lisääminen.
 • Täysmehutiivistehankinnat keskitetään vain SGF-sertifioiduille toimittajille. SGF tulee sanoista “Sure-Global-Fair” ja järjestön tavoitteena on turvata aitojen hedelmä- ja vihannesmehujen turvallinen ja rehti kaupankäynti. Tämän vuoksi he järjestävät jäsenyrityksilleen tehdastarkastuksia ja tuotteiden markkinavalvontaa.
 • Kaikki merkittävät raaka-aineiden toimittajat (joita on enemmän kuin 100) auditoidaan vastuullisuusnäkökulmasta puolueettoman EcoVadis instituutin toimesta. Asiantuntijoiden harkinnan pohjalta on määritelty 21 eri kriteeriä koskien ympäristöä, sosiaalisia toimintatapoja, eettisyyttä ja arvoketjua. Analyysien ja arvioinnin taustalla ovat yritysten omat tietolähteet sekä esimerkiksi kansalaisjärjestöjen ja kaupan liittojen tiedot. Tehtyjen arviointien pohjalta Eckes-Granini käy säännölliset keskustelut raaka-ainetoimittajiensa kanssa mahdollisten kehityskohteiden osalta. Myös Eckes-Granini konsernia arvioidaan näiden vastaavien kriteerien pohjalta. Viimeisimmässä auditoinnissa konserni sai erinomaisen arvosanan ja kuuluu täten auditoitujen yritysten viiden prosentin kärkijoukkoon.
 • Eckes-Granini on helmikuusta 2019 alkaen ollut osallisena myös maailmanlaajuisessa Sustainable Juice Covenant hankkeessa, jota koordinoi Sustainable Trade Initiative IDH. Eckes-Granini ja muut hankkeen kansainväliset yritykset ovat sitoutuneet tavoitteeseen lisätä jatkuvasti vastuullisesti hankittujen täysmehu- ja smoothieraaka-aineiden osuutta 100%:iin vuoteen 2030 mennessä. Toukokuusta 2019 alkaen kaikki Eckes-Graninin käyttämä appelsiiniraaka-aine tulee jo sertifioiduilta viljelmiltä ja on IDH Juice Covenantin mukaisesti 100%:sesti vastuullista.

Ihmiset

Ihmiset saavat aikaan muutoksen – siitä olemme vakuuttuneita. Tästä syystä pidämme yrityksemme tehtävänä luoda henkilökunnallemme olosuhteet, joissa he voivat menestyksekkäästi hoitaa tehtäviänsä.

Tavoitteenamme on:

 • Elämänlaadun parantaminen sijoittamalla laajaan henkilöstön terveysvakuutukseen
 • Työympäristön turvallisuus: räätälöity työturvallisuuskoulutus kohteissa vuosittain / joka toinen vuosi
 • Turvallisuuteen liittyvät investoinnit tuotantolinjoilla
 • Vanhempien työntekijöiden osa-aikaeläkkeen toteutusmahdollisuuksien selvittäminen erityisvakuutuksen kautta
 • Säännölliset henkilöstökyselyt palautteen keräämiseksi ja kehityskohteiden löytämiseksi
 • Pitkäaikainen, vakaa ja turvallinen työnantaja henkilöstölle (vuonna 2017 juhlistimme 150-vuotista taivalta juomien valmistuksesta Turussa)
 • Vuosittaiset sosiaaliset projektit; paikallisten lasten urheilujoukkueiden tukeminen, muun muassa Marli Sporttistipendihakumahdollisuus
 • Vuosina 2014-2016, 2020 15-17-vuotiaiden nuorten työllistäminen Marli Juissin brändilähettiläiksi sosiaalisessa mediassa
 • Pohjoismaisen Team Rynkeby God Morgon hyväntekeväisyyspyöräilytapahtuman tukeminen vuosittain. Tapahtumassa kerättiin vuonna 2019 Pohjoismaissa yhteensä n. 10,2 miljoonaa euroa vakavasti sairastuneiden lasten hyväksi. Suomessa tapahtuman avulla kokoon saatu keräyssumma oli n. 1,1 miljoonaa euroa, joka lahjoitettiin Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiölle sekä Sylva ry:lle syöpäsairaiden lasten ja nuorten hyväksi.

Yritysvastuu

Yritysvastuu kestävässä kehityksessä merkitsee:

 • Läpinäkyvyyttä
 • Ei ainoastaan paikallista toimintaa
 • Kuluttajien ja asiakkaiden toiveiden huomioimista
 • Kipukohtien tunnistamista

EGFin_strateginen_rakenne