Esipuhe

Esipuhe

Ympäristövastuumme – vähän paremmin ja hieman enemmän joka päivä

Me Eckes-Graninilla olemme vakuuttuneita, että kokonaisvaltainen, vastuullisuuden eri näkökulmat huomioiva ajattelu- ja toimintatapa on toimintamme ydintä ja lähtökohta kestävälle kasvulle. Taloudellisten ja ympäristönäkökulmien samanaikainen arviointi on muodostunut oleelliseksi osaksi päivittäistä työtämme.

Vielä jokin aika sitten ympäristövastuun miellettiin koskevan vain yrityksen tuotantoprosesseja sekä energiankulutusta. Näkökulmamme on nykyään paljon laajempi: tuotepakkauksiin, resepteihin, raaka-aineiden viljelyolosuhteisiin ja hankintaan sekä logistiikkaan liittyvien vastuullisuus- ja ympäristönäkökulmien arviointi on arkipäiväämme.

Ensimmäisenä elintarvikeyrityksenä Suomessa saavuttamamme EMAS-sertifikaatin sekä ISO 14001 ‒sertifikaatin myötä tarkastelemme perusteellisesti ja säännöllisesti, mitkä ympäristöasiat ovat meille merkittäviä, miten voimme niihin vaikuttaa ja miten voimme edelleen kehittää omaa toimintaamme ja vastata tuleviin haasteisiin.

Olimme myös ensimmäinen mehunvalmistaja Suomessa, joka on hyödyntänyt vastuullisista lähteistä tulevia FSC-sertifioituja pakkauslaminaatteja mehupakkauksissamme. FSC (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen järjestö, jonka päämäärä on edistää kestävää kehitystä maailman metsävarojen käytössä.

ENO Stipendin luovutus 2019

Eckes-Granini Finland lahjoittii 5 000 puuta Suomeen yhteistyössä Environment Online ry:n kanssa. Tuo määrä puita tarkoittaa 2,5 hehtaaria metsää, joka kompensoi 3 miljoonaa kiloa hiilidioksidia koko puun kasvuiän ajan. Kestävän kehityksen nimissä lahjoitimme ENO Environment ry:lle 10 000 euroa puiden istuttamiseen.

Olemme lisäksi sitoutuneet ottamaan huomioon Suomen kierrätysjärjestelmät käyttämissämme pakkausmateriaaleissa. Suomen Palautuspakkaus Oy:n laajentaessa tuotehyväksyntää mehutiivisteisiin, siirsimme Marli mehu- ja glögitiivisteet pantilliseen kertalasipulloon.

Viimeisen kolmen vuoden aikana olemme panostaneet merkittävästi myös tuotteidemme ravintoarvojen kehittämistä terveellisempään suuntaan. Useista tuotesarjoistamme, kuten Marli Juissi ja Marli Vital, on vähennetty 20‒30 % lisätyn sokerin määrää. Keväällä 2018 olemme lanseeranneet myös uudet makeuttamattomat Mehukatti Luomu annosmehut. Loppuvuonna toimme markkinoille makeuttamattomat vastustuskykyä edistävät Marli Shotit. Tuoteportfoliomme vastaakin entistä paremmin kuluttajien tarpeisiin.

marli-vital-ei-listty-sokeria_fiiliskuva

Edellisen ympäristöraporttimme valmistumisen jälkeen Eckes-Granini Finlandin tuotannossa on tapahtunut selkeä rakenteellinen muutos. Olemme siirtäneet merkittävän osan kylmäketjutuotteidemme valmistuksesta Turkuun ja näiden energiaa enemmän tuotannossa vaativien tuotteiden osuuden kasvu on tiedostetusti haastanut myös energiankäytöllemme aikaisemmin asetettuja tavoitteita. Tältä osin tuotantoprosessiemme optimointi on käynnissä ja tulemme edelleen panostamaan energiankulutusta vähentäviin toimenpiteisiin.

Ostamamme kokonaisenergia on tuotettu 100-prosenttisesti uusiutuvista lähteistä. Merkittävä parannus ympäristönäkökulmasta oli vuonna 2018 tehtaamme välittömään läheisyyteen valmistunut bioenergiaa tuottava höyrylämpölaitos; tuotantoprosesseissa käyttämämme höyryenergia sekä kiinteistömme lämmityksen ylläpitoon käyttämämme kaukolämpö ovat nykyään tuotettu ympäristöystävällisesti käyttäen pääpolttoaineena lähellä tuotettua puuhaketta. Yrityksemme on lisäksi liittynyt vapaaehtoisen energiatehokkuussopimuksen uudelle kaudelle vuosiksi 2017‒2025. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö on jo nyt vähentänyt huomattavasti ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjämme. Eckes-Granini Finlandin tavoitteena on olla todennetusti hiilineutraali organisaatio vuoden 2021 loppuun mennessä.

Helokoski

Juha Helokoski
Toimitusjohtaja
Eckes-Granini Finland Oy Ab

 

 

Seuraava ympäristöraportti koskee Eckes-Granini Finland Oy Ab:n koko organisaatiota.