Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet

Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet

Toteutuma 2018

Energiatekniikan kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi

Tavoite Energiankulutuksen optimointi
Toimenpide Käyttöhyödykkeiden optimointi energiatehokkuussopimuksen toimenpide-ehdotusten sekä omien kartoitusten pohjalta
Mittari (kokonaistavoite) Energiatehokkuus-vuosisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen
Vastuuhenkilö Prosessi-insinööri
Aikataulu 2018
Lähtötilanne Käyttöhyödykkeiden kulutusta optimoitava
Toteutuma 2018 Konsultointitoimistolta saatiin lisäsuunnitelma, jota lähdettiin toteuttamaan. Pastöörien pitoalueiden putkien eristäminen aloitettu vuonna 2018. Eristystöistä saatu 30 % tehtyä, ja ne jatkuvat vuonna 2019. Vuodessa energiansäästöä tällä tullaan saavuttamaan 90 MWh eli energiansäästö vuonna 2018 oli noin 25 MWh.
Tavoitteen saavuttaminen Tavoite osittain saavutettu, koska pastöörialueiden eristämistyöt jatkuvat vuonna 2019
Tavoite Uusiutuvan energian hyödyntäminen energiantuotannossa
Toimenpide Uusiutuvaa energiaa hyödyntävän höyrylämpölaitoksen käyttöönotto
Mittari (kokonaistavoite) Höyrylämpölaitos käyttöönotettu ja liitetty EGFin:n tehtaaseen
Vastuuhenkilö Prosessi-insinööri
Aikataulu 2018
Lähtötilanne Höyrylämpölaitos rakenteilla
Toteutuma 2018 Höyrylämpölaitos valmistui vuoden 2018 alussa ja putkityöt syksyllä. Höyrylämpölaitos otettu käyttöön loppuvuodesta.
Tavoitteen saavuttaminen Tavoite saavutettu

Kierrätyksen tehostaminen

Tavoite Jätteiden syntypaikkalajittelun tehostaminen
Toimenpide Tuotantohenkilöstön jatkokoulutus syntypaikkalajittelusta
Mittari (kokonaistavoite) Koko tuotantohenkilöstö jatkokoulutettu
Vastuuhenkilö Ympäristövastaava
Aikataulu 2018
Lähtötilanne Tuotantohenkilöstö koulutettu vuosina 2016-2017 ja toimihenkilöt vuonna 2018
Toteutuma 2018 Tuotantohenkilöstön jatkokoulutusta ei ehditty toteuttamaan vuonna 2018. Koulutus toteutetaan Q3 / 2019 toiminnan tarkastuksen yhteydessä, kun Eckes-Granini Finland aloittaa muovinkeräyksen koko tehtaalla.
Tavoitteen saavuttaminen Tavoitetta ei saavutettu vuonna 2018. Koulutukset on sisällytetty vuoden 2019 tavoitteisiin.

Logistiikan tehostaminen ympäristöystävällisemmäksi

Tavoite Kuljetusliikkeiden sitouttaminen ympäristönsuojeluun
Toimenpide Ympäristöliitteiden lisääminen kuljetussopimuksiin
Mittari (kokonaistavoite) Vuosisopimuksiin lisätty ympäristöliitteet
Vastuuhenkilö Logistiikka- ja ostopäällikkö
Aikataulu 2018
Lähtötilanne Sopimukset vuodelle 2018 ympäristöliitteineen laadittava
Toteutuma 2018 Kaikissa vuosisopimuksissa ympäristöliitteet
Tavoitteen saavuttaminen Tavoite saavutettu

Ympäristötietoisuuden lisääminen

Tavoite Energia-asioista viestiminen yrityksen sisällä
Toimenpide Energiansäästöviikkoon osallistuminen
Mittari (kokonaistavoite) Motivan energiansäästöviikkoon osallistuttu
Vastuuhenkilö Henkilöstöpäällikkö
Aikataulu 2018
Lähtötilanne Osallistuminen ensimmäistä kertaa Motivan energiansäästöviikolle
Toteutuma 2018 Eckes-Granini Finland osallistui viikolla 41 Motivan energiansäästöviikolle teemanaan kestävä työmatkaliikkuminen
Tavoitteen saavuttaminen Tavoite saavutettu
Tavoite Tiedonvälitys ympäristöasioista yrityksen ulkopuolelle
Toimenpide Yritykseen tulevien ympäristöyhteydenottojen käsittely
Mittari (kokonaistavoite) Yhteydenotoista 100 % käsitelty
Vastuuhenkilö Kaupallinen johtaja
Aikataulu 2018
Lähtötilanne Käsitellään ja raportoidaan ympäristöyhteydenotot
Toteutuma 2018 Ympäristöyhteydenottoja tuli yhteensä 27 kappaletta ja ne on kaikki käsitelty. Yleisin syy yhteydenottoon oli kysymys pakkausten kierrätettävyydestä.
Tavoitteen saavuttaminen Tavoite saavutettu

Tavoitteet 2019

Energiatekniikan kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi

Tavoite Energiankulutuksen optimointi
Toimenpide Pastöörialueiden eristys
Mittari (kokonaistavoite) Laskennallinen energiansäästö pastööriä kohden saavutettu
Vastuuhenkilö Prosessi-insinööri
Aikataulu 2019
Tavoite Uusiutuvan energian hyödyntäminen energiantuotannossa
Toimenpide Energiayhtiön kanssa sopimuksen solmiminen höyry- ja kaukolämmön saattamiseksi 100 % uusiutuvaan energiamuotoon
Mittari (kokonaistavoite) Vuosittainen sopimus solmittu
Vastuuhenkilö Prosessi-insinööri
Aikataulu Q1 / 2019

Kierrätyksen tehostaminen

Tavoite Jätteiden syntypaikkalajittelun tehostaminen
Toimenpide 1. Kierrätysastioiden päivittäminen
2. Muovinkeräyksen aloittaminen koko tehtaalla
3. Tuotantohenkilöstön jatkokoulutus syntypaikkalajittelusta
Mittari (kokonaistavoite) Poltettavan hyötykäyttöjätteen osuus pienentynyt ja materiaalin kierrätysaste kasvanut
Vastuuhenkilö Ympäristövastaava
Aikataulu Q3 / 2019

Logistiikan tehostaminen ympäristöystävällisemmäksi

Tavoite Kuljetusten päästöjen seuranta
Toimenpide Kuljetusliikkeeltä raportit lopputuotteiden kuljetusten päästöistä
Mittari (kokonaistavoite) Vuosittaiset raportit saatu kuljetuskumppaneilta
Vastuuhenkilö Logistiikka- ja ostopäällikkö
Aikataulu Q2 / 2019

Ympäristötietoisuuden lisääminen

Tavoite Vastuullisuus-, energia- ja ympäristöasioista viestiminen yrityksen sisällä
Toimenpide Säännöllinen tiedottaminen energia- ja ympäristöasioista
Mittari (kokonaistavoite) Mehukkaassa (3 x vuodessa) sekä Juicenetissä. Lisätään sisäistä tiedottamista ruokalan näytöillä erikseen sovituista aiheista.
Vastuuhenkilö Viestintäpäällikkö
Aikataulu 2019
Tavoite Vastuullisuus- ja ympäristöasioista tiedottaminen yrityksen ulkopuolelle
Toimenpide 1. Yrityksen internetsivujen ylläpito ja kehittäminen
2. Päästöraportoinnin aloittaminen
3. Team Rynkeby God Morgon -hyväntekeväisyysviestinnän lisääminen
Mittari (kokonaistavoite) Internetsivujen ympäristösivujen kävijämäärän sekä lehdistöosumien määrän kasvu
Vastuuhenkilö Viestintäpäällikkö
Aikataulu 2019