Ympäristönsuojelu – Kaikkien eduksi

Ympäristönsuojelu – Kaikkien eduksi

Me Eckes-Granini Finlandilla tiedämme, että ympäristöasioiden hallinta kannattaa!

Olemme sitoutuneet EMAS-ympäristöjärjestelmäämme ja ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen.

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös

Inspecta Sertifiointi Oy on akkreditoituna todentajana (FI-V-0001) tarkastanut Eckes-Granini Finland Oy Ab:n ympäristöjärjestelmän ja vuoden 2017 EMAS-selontekoon liittyvät päivitystiedot 2018. Tarkastuksen perusteella on todettu 2019-05-28, että ympäristöjärjestelmä ja päivitystiedot täyttävät EU:n EMAS-asetuksen (EY) N:o 1221/2009 vaatimukset.

Tämä EMAS-raportointi on tehty asetuksen (EY) N:o 1221/2009 liitteen IV mukaisesti.
Ympäristöselonteon tiedot päivitetään vuosittain.
Seuraava täydellinen ympäristöselonteko julkaistaan vuonna 2021.