Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuus perustuu tehtaan input- ja output-tulokseen.

Kiinteistö

Biologinen monimuotoisuus
Kokonaismaa-alue 71 808 m²
Rakennusala 28 623 m²
Asfaltoidut alueet (muu kuin rakennuksilla katettu alue) 25 983 m²
Viheralueet 17 202 m²
Luonnonsuojelusuuntautuneet alueet 0 m²

INPUT 2018 OUTPUT 2018
Raaka-aineet 12,7 miljoonaa kg Kokonaislitrat 59,5 miljoonaa l
Nestekartonkipakkaukset 89,0 miljoonaa kpl Nestekartonkipakkaukset 79,9 miljoonaa kpl
PET-pullot 0,5 miljoonaa kpl Pullot ja kannut 5,6 miljoonaa kpl
Lasipullot 1,3 miljoonaa kpl Jätevesi 101 912 m³
HDPE/PE-kannut 4,1 miljoonaa kpl Jäte* 336,8 t
Sulkimet 54,0 miljoonaa kpl CO2 Ei suoria päästöjä
Pillit 25,0 miljoonaa kpl
Etiketit 13,0 miljoonaa kpl
Aaltopahvit 6,4 miljoonaa kpl
Apuaineet 166,0 t
Veden kulutus 153 048 m³
Sähkön kulutus 6 102 137 kWh
Höyryn kulutus 5 970 393 kWh
Kaukolämmön kulutus 2 114 280 kWh

*Nestekartonkipakkaukset, lasi, metalli, muovi, pahvi, paperi, tuhottava paperi, biojäte, rakennusjäte, kertalavat, puhdas puu, energiajae, sekajäte ja vaaralliset jätteet