Ympäristönsuojelu – Kaikkien eduksi

Ympäristönsuojelu – Kaikkien eduksi

Me Eckes-Granini Finlandilla tiedämme, että ympäristöasioiden hallinta kannattaa!

Olemme sitoutuneet EMAS-ympäristöjärjestelmäämme ja ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen.

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös

Inspecta Sertifiointi Oy on akkreditoituna todentajana (FI-V-0001) tarkastanut Eckes-Granini Finland Oy Ab:n ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon tiedot. Tarkastuksen perusteella on todettu 2018-05-31, että ympäristöjärjestelmä ja EMAS-selonteko täyttävät EU:n EMAS-asetuksen (EY) N:o 1221/2009 vaatimukset.

Ympäristöselonteon tiedot päivitetään vuosittain.
Seuraava täydellinen ympäristöselonteko julkaistaan vuonna 2021.