Ympäristönsuojelu tarkoittaa

Ympäristönsuojelu tarkoittaa

Vastuuta
Otamme huomioon jo aikaisessa vaiheessa menetelmien ja tuotteiden suunnittelussa ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden vaatimukset.
Haluamme tunnistaa henkilöihin ja ympäristöön kohdistuvat riskit ajoissa, jotta voimme välttää onnettomuudet ja konevioista johtuvat käyttökatkokset.

Kestävää kehitystä
Käytämme kaikkia resursseja säästäväisesti ja tarkkaan, jotta voimme suojella ympäristöä minimoimalla jätteen määrän sekä ilmalle, vedelle ja maaperälle aiheutuvan haitan.
Valitsemme taloudellisesti soveltuvimman menetelmän parhaista mahdollisista tekniikoista.

Jatkuvaa parantamista
Ympäristönsuojelu ei ole menetelmä, vaan ennemminkin jatkuvan parantamisen prosessi, jota haluamme kehittää yhdessä työntekijöidemme, tavarantoimittajiemme, asiakkaidemme, kuluttajien sekä kaikkien muiden osapuolten kanssa avoimen vuorovaikutuksen kautta. Teemme tiivistä yhteistyötä myös viranomaisten kanssa.

_MG_8561Verkostoitumista
Edellytämme myös liiketoimintakumppaneiltamme ekologisen vastuun ottamista ja otamme tämän huomioon hankinnoissamme.
Varmistamme, että tärkeimmät urakoitsijamme, aliurakoitsijamme ja tavarantoimittajamme hyväksyvät Eckes-Granini Finlandin ympäristöohjeistukset.

Läpinäkyvyyttä
Toteutamme ympäristönsuojelun tavalla, jossa vastuut, roolit ja prosessit ovat läpinäkyviä. Mittaamme toimintamme vaikutuksia ympäristölle, jotta voimme tehokkaasti arvioida politiikkaamme.

IMG_8781Työntekijöiden osallistumista
Ympäristövastuun edistäminen ja toteuttaminen on osa työntekijöidemme tehtävänkuvaa. Odotamme, että jokainen yksilö sisäistää ympäristönsuojelun osaksi omaa toimintaansa.


Luottamusta

Luotamme kaikkien työntekijöidemme omaan aloitekykyyn ja henkilökohtaiseen vastuuseen ympäristöpolitiikkamme toteuttamisessa.

Viestintää
Uskottava ja avoin viestiminen työntekijöille, liiketoimintakumppaneille ja suurelle yleisölle on meille tärkeää. Kuluttajat voivat ottaa yhteyttä Eckes-Granini Finlandiin ympäristöasioissa joko kuluttajapalvelupuhelimen tai internetin palautelomakkeen välityksellä.

_MG_8760