Ympäristöjärjestelmä

Ympäristöjärjestelmä – Aktiivinen vastuu

Eckes-Granini kantaa ekologisen vastuunsa. Kaikki, mikä on hyväksi ympäristölle, auttaa myös yritystä kehittymään. Kestävän kehityksen tavoittelu ja resurssien vastuullinen käyttö ovat useiden vuosien ajan olleet Eckes-Granini Finlandin yritysfilosofian olennainen osa.

taimi_kasissa

Eckes-Granini ‒konsernin sisällä Eckes-Granini Deutschland alkoi toteuttaa ympäristöjärjestelmää hyvin varhaisessa vaiheessa. Vuonna 1991 DIN EN ISO 14001 –standardiin perustuva järjestelmä otettiin käyttöön Nieder-Olmin toimipaikassa. Vuodesta 1996 Eckes-Granini Deutschland on toteuttanut kansainvälisesti tunnettua EMAS-ympäristöjärjestelmää.EMAS-logo-suomi

EMAS juontaa sanoista “Eco-Management and Audit Scheme”. Järjestelmä tarjoaa minkä tahansa alan organisaatiolle yhtenevät periaatteet ympäristöasioiden hallintaan, millä pyritään kohti ympäristösuojelun tason jatkuvaa parantamista. Modernina ympäristöasioiden hallinnan välineenä EMAS perustuu yritysten vapaaehtoiseen ympäristöjärjestelmään ja tämän vuoksi se ulottuu lakisääteisiä vaatimuksia pidemmälle.

Eckes-Granini Finlandin EMAS-ympäristöjärjestelmän kehitys aloitettiin alustavalla ympäristökatselmuksella vuonna 2014. Tämän katselmuksen pohjalta tehtiin toimintasuunnitelma EMAS-vaatimusten täyttämiseksi. Vuonna 2015 ulkopuolinen ympäristötodentaja tarkasti ensimmäisen kerran ympäristöjärjestelmän vastaavuuden EMAS-vaatimuksiin ja Eckes-Granini Finlandille myönnettiin EMAS-sertifikaatti ensimmäisenä juomatalona Suomessa.

Vuonna 2017 EMAS-asetuksesta julkaistiin päivitetty versio, joka sisältää ISO 14001 ‒standardin muuttuneet vaatimukset. Uusien vaatimusten täyttämiseksi Eckes-Granini Finlandissa tehtiin taas ympäristöasioiden katselmus ja luotiin sen pohjalta toimintasuunnitelma. Todennus uusia EMAS-vaatimuksia vasten suoritettiin toukokuussa 2018.

Smoothie-production-02EMAS-järjestelmän toteuttaminen edellyttää, että yritys tarkastelee koko toimintaansa, tuotteitaan ja palveluitaan niiden ympäristövaikutukset huomioiden. Määritelty ympäristöpolitiikka ja ympäristöohjelma tavoitteineen tulee yhdessä kattavien tunnuslukujen kanssa selostaa säännöllisesti ympäristöraportissa. Prosessissa tulee ottaa huomioon välittömät ja välilliset ympäristönäkökohdat ja niiden ympäristövaikutukset, sekä lakisääteisten vaatimusten noudattaminen. Lisäksi EMAS-järjestelmä vaatii ympäristönsuojelun tason jatkuvaa parantamista.

Aktiivinen ja kestävä panostaminen ympäristönsuojeluun onkin osa menestyksekästä liiketoimintaamme. Tästä syystä jatkamme tuotteidemme, pakkaustemme sekä toimintamenetelmiemme kehittämistä. Eckes-Granini Finland pyrkii aina toiminnoissaan noudattamaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamista. Brändivalmistajalle on tärkeää myös täyttää asiakkaidensa ekologiset vaatimukset.

Eckes-Granini Finland osallistuu vaativaan EMAS-prosessiin tällä kyseisellä ympäristöraportilla. Täydellinen ympäristöraportti julkaistaan kolmen vuoden välein ja lisäksi vuosittain julkaistaan siihen liittyvät päivitystiedot. Ympäristötodentaja tarkastaa jokaisen ympäristöraportin, ja mikäli selonteko täyttää sille asetetut tarkat vaatimukset, se hyväksytään.