Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuus perustuu tehtaan input- ja output-tulokseen.

Kiinteistö

Biologinen monimuotoisuus
Kokonaismaa-alue 71 808 m²
Rakennusala 28 623 m²
Asfaltoidut alueet (muu kuin rakennuksilla katettu alue) 25 983 m²
Viheralueet 17 202 m²

INPUT 2017 OUTPUT 2017
Raaka-aineet 12,4 miljoonaa kg Kokonaislitrat 55,9 miljoonaa l
Nestekartonkipakkaukset 80,7 miljoonaa kpl Nestekartonkipakkaukset 73,1 miljoonaa kpl
PET-pullot 1,0 miljoonaa kpl Pullot ja kannut 5,7 miljoonaa kpl
Lasipullot 1,4 miljoonaa kpl Jätevesi 118 765 m³
HDPE/PE-kannut 3,4 miljoonaa kpl Jäte* 265,9 t
Sulkimet 55,0 miljoonaa kpl CO2 Ei suoria päästöjä
Pillit 25,3 miljoonaa kpl
Etiketit 14,3 miljoonaa kpl
Aaltopahvit 5,8 miljoonaa kpl
Apuaineet 155,4 t
Veden kulutus 166 816 m³
Sähkön kulutus 6 057 717 kWh
Höyryn kulutus 5 918 452 kWh
Kaukolämmön kulutus 2 224 530 kWh

*Nestekartonkipakkaukset, lasi, metalli, muovi, pahvi, paperi, tuhottava paperi, biojäte, rakennusjäte, kertalavat, puhdas puu, energiajae, poltettava jäte, vaaralliset jätteet ja kaatopaikkajätteet