Kestävä kehitys

Kestävä kehitys – Hedelmästä lasiin

marli-smoothie_1461219843Arvomme

Sitoutuminen kestävään toimintaan on keskeinen osa liiketoimintamme tarkoitusta, jonka mukaisesti tasapainotamme liiketoimintamme sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset vaikutukset. Olemme myös vahvasti sisäistäneet toimintatapamme, jonka mukaan yritys ja sen työntekijät toimivat aina kestävällä ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla.

Tämän lisäksi olemme sitoutuneet perinteisiin arvoihin kuten luotettavuus, aitous ja avoimuus. Myös joustavuus ja käytännönläheisyys päätöksenteossa ja toimissamme ovat meille tärkeitä arvoja.

Kestävän kehityksen strategiamme

Strateginen lähestymistapamme keskittyy kolmelle ydinsektorille: tuotteisiin, lisäarvoketjuun ja ihmisiin, joissa pyrimme kestävän kehityksen kautta jatkuvaan edistykseen. Tähän kuuluu myös kolme yrityksellemme välttämätöntä asiaa – hedelmien laatu, perheyrityksen arvot ja paikallinen solidaarisuus. Nämä tekijät heijastuvatkin laatimiimme ja toteuttamiimme kestävän kehityksen tavoitteisiin, aloitteisiin ja toimiin.

Liiketoimintamme tarkoitus

Tarjoamme ihmisille parasta hedelmistä osana terveellistä ja nautinnollista elämää. Tämä on Eckes-Graninin motto. Motto perustuu yhteiseen vakaumukseen ja henkeen, jonka mukaan ”Luomme yhdessä uusia ulottuvuuksia” sekä myös yrityksen luonteeseen ja sen työntekijöihin.

EGFin_strateginen_rakenne2

Kannamme vastuumme

Tuotteet

FSC-merkki-suomiJulkinen tavoitteemme on tarjota kuluttajille parasta hedelmistä ja marjoista. Tästä syytä pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteidemme sekä käyttämiemme pakkausten kestävän kehityksen profiilia.

 • Käyttämämme nestekartonkipakkaukset sekä myyntieräalustat/-laatikot ovat kierrätettäviä
 • Olemme ensimmäinen vastuullisesta metsänhoidosta kertovan FSC-merkinnän pakkauksissaan käyttöönottanut mehualan yritys Suomessa
 • Juomavalmiit PET-pulloihin pakatut tuotteet ovat Palpan pantillisessa kierrätysjärjestelmässä
 • Sokerittomat versiot Marli Juissista, Marli Tarhurin –marjakeitoista sekä Marlin ja Mehukatin tiivisteistä julkistettiin vuonna 2014 matalakalorisempien juomavaihtoehtojen tarjoamiseksi suomalaisille kuluttajille
 • Eckes-Granini Finland oli ensimmäinen suomalainen yritys, joka julkisti luonnollisesti kevyemmät stevialla makeutetut hedelmänektarit ja juomat Marli Vital 50 % vähemmän lisättyä sokeria –konseptin myötä
 • Vuonna 2017 lisättyä sokeria sisältäviin Marli marjakeitto, Marli Vital ja Marli Juissi tuotesarjoihin tehtiin 20–30 % lisätyn sokerin vähennys
 • Vain hedelmistä ja marjoista peräisin olevan alhaisen kaloripitoisuuden (12 kcal/100 ml) omaavat Marli Hyvinvointijuomat lanseerattiin kesäksi 2017

Lisäarvoketju

Ajattelutapamme on kokonaisvaltainen – se kattaa koko tuotantoketjun. Kiinnitämme erityistä huomiota raaka-aineiden hankintaan sekä tuotantoon ja logistiikkaan. Tarkastelemme ekologisten ja taloudellisten kriteerien rinnalla sosiaalisia seikkoja, kuten työolosuhteita ja työstä maksettavaa korvausta.

Tavoitteenamme on:

 • Kokonaisenergian- ja vedenkulutuksen sekä jäteveden vähentäminen huomioiden mahdolliset muutokset markkinoiden muutoksessa ja tuotantorakenteessa
 • Uuden höyrylämpölaitoksen käyttöönotto vuonna 2018 yhteistyössä Artukaisten alueen muiden teollisuusyritysten ja Turku Energian kanssa. Uusiutuvaan energiaan perustuva energialaitos on vihreämpi tapa tuottaa höyryä.
 • Täysmehutiivistehankinnat keskitetään vain SGF-sertifioiduille toimittajille. SGF tulee sanoista “Sure-Global-Fair” ja järjestön tavoitteena on turvata aitojen hedelmä- ja vihannesmehujen turvallinen ja rehti kaupankäynti. Tämän vuoksi he järjestävät jäsenyrityksilleen tehdastarkastuksia ja tuotteiden markkinavalvontaa.

Ihmiset

Ihmiset saavat aikaan muutoksen – siitä olemme vakuuttuneita. Tästä syystä pidämme yrityksemme tehtävänä luoda henkilökunnallemme olosuhteet, joissa he voivat menestyksekkäästi hoitaa tehtäviänsä.

Tavoitteenamme on:

 • Elämänlaadun parantaminen sijoittamalla laajaan henkilöstön terveysvakuutukseen
 • Työympäristön turvallisuus: räätälöity työturvallisuuskoulutus kohteissa vuosittain / joka toinen vuosi
 • Turvallisuuteen liittyvät investoinnit tuotantolinjoilla
 • Vanhempien työntekijöiden osa-aikaeläkkeen toteutusmahdollisuuksien selvittäminen erityisvakuutuksen kautta
 • Säännölliset henkilöstökyselyt palautteen keräämiseksi ja kehityskohteiden löytämiseksi
 • Pitkäaikainen, vakaa ja turvallinen työnantaja henkilöstölle (vuonna 2017 juhlistimme 150-vuotista taivalta juomien valmistuksesta Turussa)
 • Vuosittaiset sosiaaliset projektit; paikallisten lasten urheilujoukkueiden tukeminen
 • Vuosina 2014-2016 15-17-vuotiaiden teini-ikäisten työllistäminen brändilähettiläiksi sosiaalisessa mediassa
 • Pohjoismaisen Team Rynkeby God Morgon hyväntekeväisyyspyöräilytapahtuman tukeminen vuosittain. Tapahtumassa kerättiin vuonna 2017 Pohjoismaissa yhteensä n. 8,8 miljoona euroa lasten syövän torjuntaan. Suomessa tapahtuman avulla kokoon saatu keräyssumma oli n. 567 000 €, joka lahjoitettiin Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiölle sekä Sylva ry:lle syöpäsairaiden lasten ja nuorten hyväksi.

Yritysvastuu

Yritysvastuu kestävässä kehityksessä merkitsee:

 • Läpinäkyvyyttä
 • Ei ainoastaan paikallista toimintaa
 • Kuluttajien ja asiakkaiden toiveiden huomioimista
 • Kipukohtien tunnistamista

EGFin_strateginen_rakenne