Henkilöstö ja sidosryhmät

Henkilöstö ja sidosryhmät

Ympäristönsuojelu kuuluu meille kaikille

Nykyaikainen ympäristöjohtaminen ei tarkoita -sanasta johtaminen huolimatta-, että asian parissa työskentelee vain muutama yrityksen ylin päätöksentekijä. Päinvastoin: Yrityksen tavoitteena on harjoittaa ympäristönsuojelua ja laadunhallintaa jatkuvana kehittämisprosessina, jossa kaikki työntekijät ja sidosryhmät ovat osallisina.

sakari_linja

Tärkeimmät seikat henkilöstön tiedottamisesta, koulutuksesta ja osallistumisesta koskien ympäristöasioita Eckes-Granini Finlandissa:

  • Ajantasaista ympäristötietoa välitetään henkilöstölle yrityksen lehden, palaverien, ilmoitusten, raporttien, infotelevisioiden ja intranetin kautta.
  • Ympäristönsuojelusta vastaavat henkilöt ovat velvoitettuja ja oikeutettuja ympäristökoulutukseen.
  • Työhönottovaiheessa työntekijät saavat perehdytyksen Eckes-Granini Finlandin ympäristöjärjestelmään ja käytännön ympäristöasioihin.
  • Henkilöstölle annetaan ympäristöasioihin liittyvää jatkokoulutusta koulutussuunnitelman mukaisesti.
  • Ympäristöjohtamisen edustaja toimii yrityksen johtoryhmän jäsenenä.
  • Kehitysideatoiminnan kautta työntekijöillä ja myös sidosryhmiin kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus osallistua ympäristöasioiden kehittämiseen.

Yhteistyö sidosryhmien kanssa on ympäristövastuullisen toiminnan kannalta tärkeää. Eckes-Granini Finland välittää ympäristötietoisuutta mm. kotisivujensa ja pakkausmerkintöjen kautta. Yritys vastaanottaa kuluttajien yhteydenottoja sekä puhelimitse että kotisivujen kautta. Kotisivujen yhteydenottolomakkeessa on mahdollisuus suoraan valita yhteydenoton syyksi ympäristöasiat. Vuonna 2017 Eckes-Granini Finland sai kuluttajilta yhteensä 14 yhteydenottoa ympäristöasioihin liittyen. Useimmat yhteydenotoista koskivat pakkausten kierrätettävyyttä tai palautuspullojärjestelmää. Eckes-Granini Finlandin valmistamat kuluttajapakkaukset pyritään valitsemaan aina lopullisen käyttötarkoituksen mukaisesti huomioiden ympäristö- ja kierrätysnäkökulma. Esimerkiksi lähes 90 % käyttämästämme nestepakkauskartongista on FSC-sertifioitua ja kaikki materiaalit voidaan jättää RINKI-kierrätyspisteelle.

Eckes-Granini Finland toimii itse aktiivisesti tavarantoimittajien ja alihankkijoiden suuntaan. Sopimusyhteistyökumppaneita pyydetään allekirjoittamaan ympäristöliite sopimuksen osana ja tehdasalueella vakituisesti toimivat alihankkijat koulutetaan mm. jätteiden lajitteluun. Lisäksi sopimuskumppaneita auditoidaan.

Eckes-Graninissa on konsernin sisäistä yhteydenpitoa ympäristöasioihin liittyen. Konsernilla on mm. työryhmä kestävään kehitykseen liittyen, jossa Suomenkin organisaatiolla on edustuksensa.