Esipuhe

Esipuhe

Ympäristövastuumme: vähän paremmin ja hieman enemmän joka päivä

Me Eckes-Graninilla olemme vakuuttuneita, että kokonaisvaltainen, vastuullisuuden eri näkökulmat huomioiva ajattelu- ja toimintatapa on toimintamme ydintä ja lähtökohta kestävälle kasvulle. Taloudellisten- ja ympäristönäkökulmien samanaikainen arviointi on muodostunut oleelliseksi osaksi päivittäistä työtämme.

Vielä jokin aika sitten ympäristövastuun miellettiin koskevan vain yrityksen tuotantoprosesseja sekä energiankulutusta. Näkökulmamme on nykyään paljon laajempi: tuotepakkauksiin, resepteihin, raaka-aineiden viljelyolosuhteisiin ja hankintaan sekä logistiikkaan liittyvien vastuullisuus- ja ympäristönäkökulmien arviointi on arkipäiväämme.

Ensimmäisenä elintarvikeyrityksenä Suomessa saavuttamamme EMAS-sertifikaatin sekä ISO 14001 ‒sertifikaatin myötä tarkastelemme perusteellisesti ja säännöllisesti, mitkä ympäristöasiat ovat meille merkittäviä, miten voimme niihin vaikuttaa ja miten voimme edelleen kehittää omaa toimintaamme ja vastata tuleviin haasteisiin.

Olimme myös ensimmäinen mehunvalmistaja Suomessa, joka on hyödyntänyt vastuullisista lähteistä tulevia FSC-sertifioituja pakkauslaminaatteja mehupakkauksissamme. FSC (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen järjestö, jonka päämäärä on edistää kestävää kehitystä maailman metsävarojen käytössä. Olemme lisäksi sitoutuneet ottamaan huomioon Suomen kierrätysjärjestelmät käyttämissämme pakkausmateriaaleissa.

marli-vital-1l-50-vhemmn-listty-sokeria_1521813448

Viimeisen kahden vuoden aikana olemme panostaneet merkittävästi myös tuotteidemme ravintoarvojen kehittämiseen terveellisempään suuntaan. Useista tuotesarjoistamme, kuten Marli Juissi ja Marli Vital, on vähennetty 20‒30 % lisätyn sokerin määrää. Viime vuonna toimme markkinoille kevyemmät makeuttamattomat Marli Hyvinvointijuomat. Keväällä 2018 olemme lanseeranneet myös uudet makeuttamattomat Mehukatti Luomu annosmehut. Tuoteportfoliomme vastaakin entistä paremmin kuluttajien tarpeisiin tämänhetkisen sokerikeskustelun keskellä.

Edellisen ympäristöraporttimme valmistumisen jälkeen Eckes-Granini Finlandin tuotannossa on tapahtunut selkeä rakenteellinen muutos. Olemme siirtäneet merkittävän osan kylmäketjutuotteidemme valmistuksesta Turkuun ja näiden energiaa enemmän tuotannossa vaativien tuotteiden osuuden kasvu on tiedostetusti haastanut myös energiankäytöllemme aikaisemmin asetettuja tavoitteita. Tältä osin tuotantoprosessiemme optimointi on käynnissä ja tulemme edelleen panostamaan energiankulutusta vähentäviin toimenpiteisiin.

Ostamamme sähköenergia on tuotettu 100-prosenttisesti uusiutuvista lähteistä. Merkittävä parannus ympäristönäkökulmasta tulee olemaan myös tehtaamme välittömään läheisyyteen valmistuva bioenergiaa tuottava höyrylämpölaitos; tuotantoprosesseissa käyttämämme höyryenergia on tämän jälkeen tuotettu ympäristöystävällisesti käyttäen pääpolttoaineena puuhaketta. Yrityksemme on lisäksi liittynyt vapaaehtoisen energiatehokkuussopimuksen uudelle kaudelle vuosiksi 2017‒2025. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

 

Timo Laukkanen
Toimitusjohtaja
Eckes-Granini Finland Oy Ab

 

_MG_9240

Seuraava ympäristöraportti koskee Eckes-Granini Finland Oy Ab:n koko organisaatiota.