Eckes-Granini Finland

Eckes-Granini Finland

Eckes-Granini Finlandin Turun tehdas aloitti toimintansa nykyisessä paikassaan 1975. Tehdas sijaitsee teollisuusalueella osoitteessa Pansiontie 47 b, vain muutaman sadan metrin päässä Itämerestä ja Turun saaristosta. Yrityksen historia alkaa vuodesta 1867, jolloin yritys perustettiin Turussa. Tehdas on pysynyt samassa kaupungissa koko yrityksen olemassaolon ajan.

Omistuksellisesti Eckes-Granini Finland Oy Ab on osa Euroopan johtavaa mehuliiketoimintakonsernia Eckes-Graninia, jolla on tytäryrityksiä useassa Euroopan maassa. Vuonna 1857 perustettu Eckes-Granini on perheyritys, jonka pääkonttori sijaitsee edelleen Saksassa, Nieder-Olmin kylässä.

marli-hyvinvointijuomat_1523534531

Eckes-Granini Finland valmistaa nestemäisiä marja-, hedelmä- ja vihannestuotteita. Tiivisteraaka-aineet tuodaan joko tankkiautoilla, kontteina tai tynnyreissä raaka-ainevarastoon, jonka lämpötila vastaa jääkaappilämpötilaa. Raaka-ainevarastosta tiivisteet johdetaan putkistoja pitkin valmistustilaan, josta tiivistesekoite ja muut lisätyt raaka-aineet annostellaan pumpuilla putkistoja pitkin pakkaamopuolelle. Jokaisella pakkauslinjalla on oma lämmönvaihtimensa, jolla mehut pastöroidaan. Kartonkipakkaukset käsitellään ennen pakkaamista vetyperoksidilla, jolloin pakkaukset puhdistuvat, ja mehut annostellaan suljetusti pakkauksiin. Pakatut mehut toimitetaan tuotevarastoon, joka on täysin automatisoitu. Varastokapasiteetti on 9500 lavapaikkaa.

Käytettävä vesi otetaan Turun kaupungin vesijohtoverkosta. Tuotevesi valmistetaan tästä vedestä puhdistamalla vesi partikkelisuodattimilla ja UV-yksiköllä sekä poistamalla vedestä happea. Myös prosessin kaikki jäähdytysvedet otetaan kaupungin vesijohtoverkosta. Valtaosa vedestä kiertää sisäisessä, suljetussa kierrossa. Prosessi- ja saniteettijätevedet johdetaan Turun kaupungin jätevesijärjestelmään.

Viimeisenä merkittävänä tuotantomuutoksena Sievissä valmistettujen kylmäketjun tuotteiden valmistus siirrettiin Eckes-Granini Finlandin Turun tehtaalle vuonna 2017. Tästä syystä tehtaalle rakennettiin koko kylmätuotantoketjun prosessi. Itse mehunvalmistukseen hankittiin tehokkaampi sekoitusjärjestelmä vaakasäiliöineen. Lisäksi hankittiin uusi lämmönvaihdin, jonka kapasiteetti ja käyttötarkoitus vastaavat paremmin uusia tuotteitamme. Uusille pakkaustankeille ja -linjoille hankittiin myös sanitointilämmönvaihdin.

Palpa_logo

Eckes-Granini Finlandilla on 129 työntekijää (maaliskuu 2018). Tästä määrästä keskimäärin 75 henkilöä valmistaa ja pakkaa noin 55 miljoonaa litraa mehuja vuodessa yhdeksällä eri tuotantolinjalla. Tuotantoa on viitenä päivänä viikossa ja tuotanto toimii pääosin keskeytyvässä kolmivuorotyössä.

marli

Suurin osa tuotteista pakataan aseptisiin kartonkipakkauksiin. Nestekartonkipakkausten (0,2–1 litraa) lisäksi muita pakkaustyyppejä ovat muovipullot ja -kanisterit (0,5–10 litraa) sekä lasipullot (0,5 litraa). Eckes-Granini Finland kuuluu Palpan ja Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kierrätysjärjestelmiin.

mehukatti

Yrityksen paikalliset strategiset brändit, Marli ja Mehukatti, ovat Suomen parhaiten tunnettuja hedelmäjuomabrändejä. Marli-brändin tuotteita on valmistettu Turussa vuodesta 1946 ja Mehukatti-tuotteita vuodesta 1977. Ympäristön kannalta viimeisin merkittävä muutos tuoteportfolioon ovat markkinoille tulleet luomutuotteet. Eckes-Granini Finland valmistaa 2 dl nestekartonkipakkauksiin pakattavia Mehukatti luomumehuja. Mehutuotetta voi kutsua luomuksi, kun valmistusaineet ovat luonnonmukaisesti tuotettuja. Luomutuotteissa ei saa käyttää keinotekoisia väri- eikä makeutusaineita. Eckes-Granini Finland kuuluu luomuvalvonnan piiriin. Evira valvoo Suomessa valmistettavien luomuelintarvikkeiden valmistusta ja vahvistaa auditoinnein luomun toteutumisen eri tuotantoketjujen vaiheissa. Luomutuotantoa säätelee EU:n luomuasetus.

 

Vuosituotanto n. 55 miljoonaa litraa
Tuotteet Täysmehut, täysmehutiivisteet, nektarit, mehu- ja juomatiivisteet, mehut, mehujuomat, muut juomat, marjakeitot, hedelmäsoseet, muut hedelmävalmisteet
Tuotepakkaukset Nestekartonkipakkaukset, PET-pullot, lasipullot, HDPE-kanisterit
Henkilöstö 129
Sertifikaatit EMAS – Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän sertifikaatti
ISO 14001:2015 – Ympäristöasioiden hallintajärjestelmän sertifikaatti
FSC – Vastuullisen metsien käytön sertifikaatti (pakkausmateriaalivalmistajien Tetra Pak / Elopak sertifikaatit)
SGF – Hedelmä- ja vihannesmehuteollisuuden laadun, turvallisuuden, aitouden ja kestävän kehityksen sertifikaatti
Luomu – Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän sertifikaatti
IFS Food – Laadun ja tuoteturvallisuuden hallintajärjestelmän sertifikaatti

 

Laadunhallintajärjestelmä

Laajat laadunhallintamenetelmät on otettu käyttöön kaikissa Eckes-Granini Finlandin toiminnoissa. Lain vaatimukset ylitetään monilla osa-alueilla.

Tärkeimmät seikat, jotka määrittävät päivittäistä pyrkimystämme parhaan mahdollisen laadun saavuttamiseksi

  • Valitsemme tavarantoimittajamme huolellisesti ja varmistamme heidän laatunsa ja ympäristötietoisuutensa säännöllisillä auditoinneilla.
  • Useat raaka-ainetoimittajamme kuuluvat hedelmä- ja vihannesmehumehuteollisuuden kansainvälisen valvontajärjestön SGF:n (Sure-Global-Fair) vapaaehtoiseen valvontajärjestelmään. Myös Eckes-Granini Finlandilla itsellään on SGF:n jäsenyys. Järjestön tarkoituksena on valvoa tuotteiden laatua, turvallisuutta, aitoutta, kestävää kehitystä ja rehtiä kilpailua.
  • Päivitämme jatkuvasti HACCP-järjestelmäämme (Hazard Analysis and Critical Control Points). Järjestelmä varmistaa korkealaatuisen elintarviketuotantoketjun kaikkien mahdollisesti kriittisten pisteiden analysoinnin kautta.
  • Seuraamme koko tuotantoprosessia pitkälle automatisoidulla prosessinaikaisella valvontajärjestelmällä. Laadunvarmistuslaboratorion tekemien mikrobiologisten viljelyiden avulla varmistamme korkean hygieniatason.
  • Meillä on kattava hygieniaohjelma tuotantolaitteille.
  • Varmistamme tuotteiden jäljitettävyyden tietokoneavusteisilla järjestelmillä ja takaamme, että jokainen Eckes-Granini Finlandin tehtaalta lähtevä tuote voidaan jäljittää taaksepäin yksittäisiin raaka-aineisiin ja pakkauksiin.
  • Noudatamme kansainvälisten standardien mukaista kaksiosaista auditointistrategiaa: Sisäisten auditointien lisäksi varmistamme korkean laatutasomme ulkoisilla IFS-sertifioinneilla, joista olemme saaneet jatkuvasti ”Higher Level” –tuloksen. IFS (International Food Standard) on yleisesti Euroopassa käytetty elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden arviointistandardi.